<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: HEALTHTECH

#0462: Helsetjenester på en ny måte

Gjest: Lars Christian Dahle

Daglig leder of Dignio


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Daglig Leder i Dignio, Lars Christian Dahle, om hvordan de jobber for å forbedrer hverdagen til pasienter med KOLS, Hjerteproblemer og Kreft - de mest alvorlig syke, som bor hjemme. Dignio er Norges ledende leverandør av digital hjemmeoppfølging og leverer velferdsteknologi for helsevesenet. I podcasten gir Lars Christian eksempler på hvordan teknologi kan hjelpe pasienter med å leve bedre liv, og på hvordan pasienten nå kan overta deler av den digitale helsetjenesten sin selv, som en måte å kunne oppleve økt mestring på og kontroll over egen helse. 
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Ikke interessert i teknologi for sin egen del, bare når det kan bidra til å gjøre livene våre bedre. DET er jeg interessert i. F.eks. hvordan vi skal klare å gi god helsehjelp med en stadig voksende mangel på både sykepleiere og andre helsearbeidere?

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Forbedrer hverdagen til pasienter med KOLS, Hjerteproblemer og Kreft - de mest alvorlig syke som bor hjemme. Vi kaller det Medisinsk Avstandsoppfølging. Gi profesjonell helsehjelp til pasienter som bor hjemme ved hjelp av teknologi, slik at helsetjenesten ikke trenger å være fysisk tilstede hos pasienten.

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Hvordan kan teknologi hjelpe disse pasientene til et bedre liv? Hvordan pasienten kan overta en del av helsetjenesten selv (?), og hvordan vi kan forbedre kommunikasjonen mellom pasient og helsevesen?

Hvorfor er det spennende?
Fordi det til syvende og sist handler om å forbedre folks liv, og det er utfordrende å utvikle systemer som understøtter en ny måte å levere helse på.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Selv om Helsedirektoratet har dokumentert gode effekter for både pasienter og helsetjenesten med Medisinsk Avstandsoppfølging, så tviholder helsevesenet på den gamle måten å levere tjenester på.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Vi har levert medisindispensere som hjelper eldre å få rett medisin til rett tid - gjennom over femti kommuner! Deriblant Oslo, Bergen og Trondheim. Vi bidrar til å fornye norsk primærhelsetjenste!

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Vi kjører spennende prosjekt sammen med University of Birmingham for pasienter som skal få persontilpasset medisin!

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Kunnskap som går på tvers av fagområder. I vårt tilfelle er det dyp kunnskap om SW utvikling i kombinasjon med helse- og medisinsk kunnskap om hva som er relevant for pasienten.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Norge er blant de beste i verden på primærhelsetjeneste. Det gir oss et helt unikt utgangspunkt som "living lab" for utvikling av velferdsteknologi!

Et favoritt fremtidssitat?
"Aim for the moon - if you miss - at least you are among stars!"

Viktigste poeng fra vår samtale?
Dagens helsetjeneste skalerer ikke - et nasjonalt krafttak må til for å fornye oss til mer bærekraftige måter å gi god helsetjeneste på. Her er det plass til flere som ønsker å bidra med unik teknologi-innsikt!

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Digitale helse-verktøy selvstendiggjør pasienter til å bli uavhengig av hjemmebesøk. Resultatet er autonomi hos de med kroniske sykdommer og mer tid for sykepleierne. Samtidig er det snakk om et økt hjelpebehov i fremtiden som behøver en kraftig rekruttering av sykepleiere. Vil digital selvstendiggjøring av pasienter bli en hvilepute for rekrutteringsbehovet? Hvordan sørge for et fokus på begge deler?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
STARTUP

This is what you will learn:

Helseteknologi  Effektivisering i hjemmetjenesten  Velferd
Dagens helsetjeneste skalerer ikke - et nasjonalt krafttak må til for å fornye oss til mer bærekraftige måter å gi god helsetjenest på. Her er det plass til flere som ønsker å bidra med unik teknologi-innsikt!

- Lars Christian Dahle

Recommended literature:
Eric Topol - "The patient will see you now" -  "The creative destruction of medicine"

This is Dignio

Dignio er Norges ledende leverandør av digital hjemmeoppfølging og leverer velferdsteknologi for helsevesenet. Selskapet har kontorer i Fredrikstad og Oslo, samt i Shanghai og Birmingham. Kjernen i Dignio sin løsning består av tre likeverdige elementer: programvare spesielt utviklet for helsepersonell, en brukervennlig pasientapp og en metodikk for avstands-oppfølging – alt utviklet i tett samarbeid med pasienter og helsepersonell. Med Dignio sine løsninger kan helsepersonell følge opp pasienter på en trygg måte, samtidig som pasientene opplever økt mestring og kontroll over egen helse.