<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: MATERIALS

#0463: Forbedret produktutvikling med avansert simulering

Gjest: Hans Fredrik Sandberg

Sealing Expert of Seal Engineering


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Sealing Expert i Seal Engineering, Hans Fredrik Sandberg. Seal Engineering produserer tetningsløsninger for krevende industriell bruk. I episoden forklarer Hans Fredrik hva polymermaterialer er og hva man skal med det, samt om hvordan man bedre kan forstå materialmodellen i den "digitale tvillingen".
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?

Nysgjerrig på «all» teknologi, oppfinnertype.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Forbedre kundenes produkter. Finne og utvikle gode tetningsløsninger for tekniske problemer knyttet til trykk, medier og bevegelse.

Hva fokuserer du på innen teknologi?

Bruk av simuleringsteknologi i en verdikjede, kundefokus. Er veldig pragmatisk orientert. Teknologien må ha en praktisk anvendelse. Basis for å forstå dynamiske tetninger er tribologi kunnskap.

Hvorfor er det spennende?

Elsker å «fikle» og finne løsninger på problemer. Hva skjer når du trykker på den knappen? Skape et digitalt test-laboratorium vha. simuleringsteknologi. Effektiviserer veldig. Gjør at vi kan teste mange ting (altså digitalt) som vi før måtte bruke masse tid på – eller som vi kanskje ikke kunne finne ut av i det hele tatt (måtte erfaringsbaserte antakelse/kvalifiserte gjetninger til).

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

Boris og Trump. Ny type statsledere – hva vil skje fremover (altså mht. både teknologi- og samfunnsutvikling).

Dine egne relevante prosjekter siste året?

Implementert FEA (Finite Element Analysis) i bedriften.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?

Tetra-Pak – hva de gjør på simulering for å kunne lime sammen emballasjekartonger på få sekunder, og forbedre den prosessen. Et motsatt og trist eksempel er hvordan en tetning kunne forårsake Challenger-ulykken.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Å finne sin plass i miksen mellom spesialisering og generalisering. Gjelder både på personlig og organisatorisk plan.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Norge har et «ikke-hierarkisk» arbeidsliv. Det kan bli et større fortrinn enn vi foreløpig ser rekkevidden av, siden vi slipper noen begrensninger som andre kanskje har.

Viktigste poeng fra vår samtale?

Hovedfokus er å forstå hvordan materialegenskaper kan kartlegges og verifiseres med bruk av denne teknologien. Å finne riktig balanse mellom ressursbruk, nødvendig og tilstrekkelig teori, hensiktsmessig praksis osv.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

En glassflaske kan ha mer karbonavtrykk enn plast. Riktig plast til riktig bruk – og riktig sortering. Faktisk eksisterer flere typer plast som ikke kan blandes under sortering av plast. Hvordan kan vi heller stimuleres til riktig bruk av plast, enn å tro at det holder å sortere hjemme?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Digital tvilling

Polymerer 

Tetninger

Materialmodeller

Hovedfokus er å forstå hvordan materialegenskaper kan kartlegges og verifiseres med bruk av ny teknologi. Å finne riktig balanse mellom ressursbruk, nødvendig og tilstrekkelig teori, hensiktsmessig praksis og lignende vil bli viktig.

- Hans Fredrik Sandberg

This is Seal Engineering

Seal Engineering AS er et norsk, privateid aksjeselskap som ble etablert under navnet Seal-Jet Norge AS i 1997. Seal Engineering utvikler og produserer avanserte tetningsløsninger for robuste systemer med høye krav til ytelse for norsk og internasjonal industri. Selskapet utfører blant annet tester og analyser av for eksempel havariårsaker.