<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: FOODTECH

#0464: Akvakultur teknologi

Gjest: Roger Fredriksen

Daglig leder of NordicAquaFarms


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Daglig Leder i Fredrikstad Seafoods, Roger Fredriksen, om utvikling av ny teknologi som har fiskevelferd i fokus. Selskapet Fredrikstad Seafoods gjennomfører dette i praksis, og utgjør et av Norges første landbaserte oppdrettsanlegg for laks i større skala. I podcasten diskuterer Silvija og Roger bakgrunnen for hvorfor Fredrikstad Seafoods har valgt å legge oppdretten sin til land, fremfor å beholde den i vann. Roger deler sin kunnskap om hvordan tilrettelegge for at fisken ikke bare skal overleve, men få en trivsel som gir god tilvekst, bra oppdrett, og sunn mat-produksjon. 
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
56 år fra Senja i Troms. Drevet med akvakultur i 38 år. Interessen for videre utvikling av teknologien i næringen har alltid stått meg nært.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Produserer sunn mat gjennom god dyrevelferd og utvikling av ny teknologi.

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Samspillet mellom teknologi og fiskevelferd/biologi. Teknologien er bortkastet om ikke fiskevelferd er i fokus i vår bransje.

Hvorfor er det spennende?
Vi jobber med levende individer som ikke bare skal overleve, men også ha en trivsel som gir god tilvekst. Oppdrett=tilvekst. Å utvikle ny teknologi som har fiskevelferd i fokus i praksis, er meget krevende.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
En bygg-ingeniør sine interesser versus en biolog sine interesser.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Ferdigstillelse og oppstart av Fredrikstad Seafoods AS sitt anlegg på Øra.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Alle ulike typer anlegg som er under planlegging og bygging rundt omkring i Norge og globalt.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
God biologisk innsikt i samspill med forståelse for vannkvalitet/kjemi, og se dette i sammenheng. Har man i tillegg teknisk innsikt, stiller man sterkt.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Norge er i dag den ledende nasjon innen dette feltet. Årsaken til dette er at bransjen hele tiden har hatt evne til å fornye seg og se nye løsninger. Dog, alt er ikke perfekt.

Anbefalt lesing/seing om ditt felt?
Intrafish.no, Ilaks.no, div skribenter som f.eks Lekang.

Et favoritt fremtidssitat?
Oppdrett er tilvekst. Uten tilvekst ingen oppdrett.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Formidle kunnskap om vår bransje.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Kanskje er det litt bakvendt å ha oppdrettsanlegg på land. En kan undre seg over idéen, ettersom fisk assosieres med havet. Er oppdrett av fisk på land en fremtidig næring som vil skape vekst for Norge, eller bør arealet som opptas benyttes til noe annet?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
STARTUP

This is what you will learn:

Resirkulering

Bærekraft

Jordbruk

Dyrevelferd

Robotic

Teknologien er bortkastet om ikke fiskevelferd er i fokus i vår bransje.

- Roger Fredriksen

Recommended literature:

Intrafish.no

iLaks.no 

Div skribenter som f.eks

Lekang

This is NordicAquaFarms

Nordic Aquafarms AS er et selskap som er spesialiserte innen landbasert fiskeoppdrett. Selskapet har også produksjon av Kingfish i Danmark. Det er planlagt byggestart av ett stort anlegg for lakseoppdrett i Maine USA i løpet av 2020. I tillegg har konsernet et heleid selskap i Aarhus Danmark som arbeider med prosjektering og design av landbaserte oppdrettsanlegg. Det er totalt omkring 50 ansatte i konsernet.