<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: CLEANTECH

#0466: Resirkulering av plast

Gjest: Stein Dietrichson

Markedsutvikler, gründer og største eier of Re-Turn AS


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med markedsutvikler, gründer og største eier i Re-Turn AS, Stein Dietrichson. Stein er tredjegenerasjons plasttekniker, og hans farfar var i Helly Hansen med på å oppfinne det moderne regntøy. I Re-Turn har de jobbet med anvendt nanoteknologi siden 2004 og hjelper i dag kunder med å finne gode løsninger på materialutfordringer og utvikle bedre produkter. I episoden forteller Stein om hva som er de aller største miljøutfordringene vi har i dag, hvordan man kan bruke nanoteknologi og kjemi til å resirkulere plast, samt om hvordan Norge, med vår rene elektrisitet og teknologi for plastsortering fra Tomra og andre nykommere, kan lage verdens beste og reneste plastgjenvinningsindustri. Denne podcasten er laget i samarbeid med Kompetanseforum Østfold.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?

Tredjegenerasjons plasttekniker med farfar som teknisk direktør på Helly Hansen og oppfinner av moderne regntøy. Arvelig belastet og lurt inn i teknologien i ung alder som læregutt jobb hos BASF i Tyskland.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Det viktigste vi gjør i Re-Turn i dag er å hjelpe kunder å finne gode løsninger på material utfordringer og å utvikle bedre produkter. Her er vår brede plastkompetanse, test lab. og at vi har arbeidet med anvendt nanoteknologi siden 2004 de viktigste verktøyene.

Hvorfor er det spennende?

Alt for mange herdeplast-anvendelser bruker i dag løsemidler, f.eks i skipsmalinger og kompositter. Her kan mye elimineres med ny teknologi.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

Av kontroverser innenfor plastforsøpling er det mye å velge i. Den enkleste er kanskje motstanden mot å pakke matvarer i plast - der miljøbelastningen med matsvinn vil øke dramatisk uten plast.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

Mitt hjertebarn de siste årene har vært å benytte energien i den emballasjeplasten som ikke kan/bør gjenvinnes til å koke mat med. Dette arbeider jeg med å ta til markedet og jeg har i mange år ønsket meg en lab-maskin. Med den vil vi også gjøre mye annet spennende som for eksempel å videreutvikle og kommersialisere våre ideer og patenter innenfor nano- og resirkuleringsteknologi.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?

Nasjonalt har vi tatt i bruk nye sorteringsmetoder for plast avfall fra husholdninger bl. a. Utviklet av Tomra og flere nye er på vei. I Ghana vil Røkke bidra til å redusere plastforsøplingen v å lage diesel av avfallet, noe som kan bli en økonomisk fornuftig løsning.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Plastbransjen må gå den samme veien som papirbransjen har gått. Som med trær og papir finnes det også mange forskjellige plastmaterialer som må holdes fra hverandre når de resirkuleres. Her mangler vi fortsatt mye kunnskap og teknologi for å gjøre ting riktigere.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Med vår rene elektrisitet og teknologi for plast sortering fra Tomra og norske nykommere kan vi lage verdens beste og reneste plastgjenvinnings industri - men det må myndighetene tilrettelegge for.

Et favoritt fremtidssitat?

Ikke et sitat, men min egen filosofi er at vår etterkrigsgenerasjon må gjøre det vi kan for å rydde opp etter 50-60 år med sløsing - vi må alle ta ansvar.

Viktigste poeng fra vår samtale?

Problemet med plast i hav og natur må og kan løses - slik som andre bransjer har klart. Men nå haster det!

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Det har ikke skjedd  mye  de siste ti årene i Norge med å utnytte trevirke som et fornybart materialeIdag ses en progresjon  området ved å kombinere fornybart og fossilt material som et steg nærmere FN’s bærekraftige mål. Men vi kan vel ikke gi oss med en kombinasjonHvordan bruke forbrukerens makt til å endre produksjonsmaterialer til å bli helt fornybare 

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
STARTUP

This is what you will learn:

Plast Bærekraft Nanocellulose  Plastgjenvinning Sirkulær økonomi 
Problemet med plast i hav og natur må og kan løses - slik som andre bransjer har klart. Men nå haster det.

- Stein Dietrichson

Recommended literature:
Plastics Recycling magazine Besøk K2019

This is Re-Turn AS

Re-Turn AS er et norskbasert FoU-selskap spesialisert innen konsulenttjenester, laboratorietjenester og produktutvikling for kompositter og polymerindustri. Re-Turn AS leverer skreddersydde bindemiddel- og beleggssystemløsninger for en rekke bruksområder, med eller uten nano-modifikasjoner. Selskapet ble etablert i 1998.