<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: FOODTECH

#0467: Digitalisering i en tradisjonell næringsbedrift.

Gjest: Mathias Holm

Forsyningsdirektør of Brynild Gruppen


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Forsyningsdirektør i Brynild Gruppen, Mathias Holm, om modernisering av det tradisjonelle vedlikeholdet gjennom lean produksjon og IT-systemer. Brynild Gruppen er et familieeid, moderne og utviklingsorientert næringsmiddel-selskap med lange tradisjoner. I podcasten forteller Mathias om hvordan et tradisjonelt selskap som Brynild Gruppen tilpasser seg nye teknologier, og deler sitt synspunkt på hva som kan sies å være forskjellen mellom ervervet kunnskap og iboende kompetanse innad i en bedrift. 
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?

Vokst opp på gård i Halden, bor på Kråkerøy

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Produsere, selge og forvalte merkevarer (primært solgt via norsk dagligvarehandel) og sikre mattrygghet, produktkvalitet, produktkvalitet, bærekraftige arbeidsplasser – altså ta vare på og utvikle våre ansatte

Hva fokuserer du på innen teknologi?

Samspill menneske og teknologi, automatisering, forenkling, produkt-innovasjon, kapasitet, kunnskap, utrede, følge med, lære nye teknologier, bruke nye teknologier hvor behov, kamera, robotikk, analyse, men også modernisering av vedlikehold og lean produksjon og IT systemer

Hvorfor er det spennende?

Stadig ny kunnskap, mulig til å utvikle skape verdier, sikre lønnsom og bærekraftig virksomhet, også kunne følge med på hva som skjer utenom bedriften

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

Å få tilpasset ny teknologi til egen virksomhet

Dine egne relevante prosjekter siste året?

Robotisert bakketømming, vision control – BB dato og sukkervarebiter/sortering, 3D tegning, 3D printer deler, OEE måling, BIA prosjekt 9.9 millioner NOK sammen med 6 andre bedrifter, NIR måling på støpemel til sukkervareproduksjon med Fredrikstad bedriften-Prediktor – hatt studentprosjekt med HiØ Kjemi tidligere som bekreftet teknologien, masteroppgaver for maskinlæring med HiØ og Aalborg – predikere bemanning på et lager / analyse av salgsdata for beslutningsstøtte – vi  ønsker å sammen med dagligvarehandelen utnytte potensialet som ligger i at vi deler informasjon og samarbeider bedre. Vi kan redusere matsvinn, få ferskere varer i butikk, og sikre at vi lager rett vare til rett tid – altså leveringsevne. DVH gjør ikke dette i dag, så vi ønsker å bevise potensialet.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?

Det skjer seg svært mye internasjonalt fra en næringsmiddel-produsent og hele veien til butikk, og det er noe av det vi holder på med Imidlertid henger lovgivning etter; collaborative robots og sensorer vs sikkerhets-grinder (forsinket med lettelser) + cybersecurity vs. personvern (forsinket å bli strengere)

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Effektive og bærekraftige verdikjeder

Et favoritt fremtidssitat?

If you always do what you always did, you will always get what you always got. Det gjør seg ikke selv.

Viktigste poeng fra vår samtale?

Evig læring avgjørende, og gjør seg ikke selv, men også det som gjør utvikling morsomt



Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.



Spørsmål:

Matdeklerasjoner får stadig økende krav. Kan man undre seg over hvorfor det ikke blir stilt et ultimatum om et total informasjon av matens verdikjede for å opplyse forbrukerne? Hvilke(n) konsekvens vil ramme samfunnet dersom fullverdig opplysningsplikt ble innført fra én dag til en annen? Hva vil "naken" informasjon gjøre med samfunnsmarkedet da?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Robotisering

Produktutvikling 

Automatisering

3D tegning og 3D printing 

Sortering

Det skjer svært mye internasjonalt fra en næringsmiddelprodusent og hele veien til butikk, og det er noe av det vi holder på med, imidlertid henger lovgivning etter.

- Mathias Holm

Recommended literature:
Supply chain management review www.edx.org

This is Brynild Gruppen

Brynild Gruppen er et familieeid, moderne og utviklingsorientert næringsmiddel-selskap med lange tradisjoner. Kompetansen og markedsposisjonene er hovedsakelig knyttet til forbrukermarkedet for nøtter og godterier. Den Lille Nøttefabrikken, Brynild, Dent, Minde Sjokolade og St. Michael er Brynild Gruppens største merkevarer, i tillegg er gruppen distributør for tyske Beiersdorfs merkevarer på det norske markedet, hvorav Nivea er det største. Virksomheten omfatter alle verdiskapnings-prosessene fra produktutvikling, innkjøp, logistikk og produksjon, til salg- og markedsføring av hovedsakelig egne merkevarer. Brynild Gruppen har 200 ansatte og en årlig omsetning på ca. 750 millioner kroner.