<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: IOT

#0470: Anvendt teknologi

Gjest: Tore Karlsen

Daglig leder of NXTec


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Daglig leder i NXTec, Tore karlsen, om hvorfor datasikkerhet og digital sårbarhet er en kunnskap som må bli allmennkunnskap. Selskapet påtar seg multidisiplinære oppdrag, med hovedkompetanse innen hardware- og software-utvikling. Gjennom podcasten lærer vi mer om IoT og hvor lenge utviklingen av denne teknologien egentlig har pågått. Tore gir oss eksempler på hvordan man går frem når man skal omsette ny teknologi til anvendelige produkter i forbrukermarkedet. 
Full transcript (Available soon)

Utdanning og hobby?
Bachelor elektronikk, Kongsberg Ingeniørhøgskole, 1989. Hobby: fjord og hav som rekreasjonssted, seiling. 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
50+ ingeniør, ikke arvelig belastet ved yrkesvalg, interessert i teknologi (elektronikk og motorer) siden ungdomsskolen. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Omsette ny teknologi til anvendelige produkter.

Hva fokuserer du på innen teknologi?
IoT, digitalisering, sensorteknologi, digital kommunikasjon og AI. 

Hvorfor er det spennende?
Vi står ovenfor en digital revolusjon. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
At IoT er noe nytt.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
State of the art teknologi for anvendt teknologi i kundeprosjekter. Beyond state of the art teknologi i FoU prosjekter sammen med forskningsintitutt og universitet. (Forskningsprosjekt sammen med Sintef og lokal bedrift Denofa. Teknologi for forutsigbart vedlikehold og optimal utnyttelse av råstoff og ressurser). 

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
NFC-basert sensorikk.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Med stadig flere dingser og funksjoner koblet opp et verdensomspennende nettverk kommer vi til å se nye former for kriminalitet. Datasikkerhet og digital sårbarhet er en kunnskap som må bli allmennkunnskap.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi er generelt kreative i Norge. Vår kultur og vårt samfunn underbygger kreativitet. Formuen som har oppstått fra olje/gass-virksomhet gjødsler allerede fremtidsrettet kreativitet.

Et favoritt fremtidssitat?
Mulighetene ligger foran oss

Viktigste poeng fra vår samtale?
Teknologi er bra for oss

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

NFC står for Nearfield Communication. Nærfelt på godt norsk. Tidligst ses funksjonen i dagens betalingsmåte når man betaler med mobiltelefonen nær en betalingsterminal. Mindre anerkjent er at NFC kan høste inn informasjon fra sensorer. I episoden fortelle Tore Karlsen  at det finnes ubegrensede bruksområder for slik sensorisk innhøsting av informasjon. Deriblant plassering av sensorer i kroppen. Har vi en fremtid i vente der sensorer innsettes på lik linje som vaksinering? Og er dette noe vi individuelt skal ha mandat over, eller skal det reguleres statlig?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

IoT 

Digitalisering  

Sensorteknologi 

Digital kommunikasjon  

AI

Med stadig flere dingser og funksjoner koblet opp et verdensomspennende nettverk kommer vi til å se nye former for kriminalitet.

- Tore Karlsen

Recommended literature:
NXTech.no

This is NXTec

Nxtech ble etablert i 2008, og er et utspring fra den norske projektor industrien (ASK, Proxima and InFocus). Selskapet påtar seg komplette multidisiplinære oppdrag, men med hovedkompetanse innen hardware- og software-utvikling. Nxtech har gjennomført utallige industri -og konsument produkter for norske og utenlandske kunder.