<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ENERGYTECH

#0471: Åpen forretningsutvikling for en bærekraftig fremtid

Gjest: Martin Vatne

Direktør for Strategi og Forretningsutvikling of Østfold Energi


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi, Martin Vatne. I Østfold Energi jobber Martin med å produsere fornybar energi til en verden som trenger det, og de produserte i fjor 2% av Norges fornybare energi. I samtalen diskuterer Silvija og Martin hvordan vi kan bruke teknologi til å skape forretninger som fremmer det grønne skiftet. Martin forteller blant annet om en motvillighet til å eksportere elektrisiteten vår, og han deler sine tanker om hvorvidt grønn lokal energi kan slå de tradisjonelle nasjonale strømleverandørene. 

 

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Sunnmøring, trebarnsfar og problemløser. Ble interessert i teknologi i barndommen – jeg fikk første pc i 4 klasse barneskolen, senere ble jeg siv. ing i data.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Utvikle og produsere mer fornybar energi til en verden som trenger det, samt skape langsiktig verdi for lokalsamfunnene vi er engasjert i og våre offentlige eiere. I fjor produserte vi 2% av Norges fornybare energi, og tilførte samfunnet 436 MNOK av en omsetning på 703.

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Fokuserer på å identifisere, prioritere og teste nye forretningsmodeller relatert til fornybar energi i en B2B setting.  Ambisjonen er å skape 100 MNOK i ny omsetning innen 2025 som bidrar til et bærekraftig samfunn.

Hvorfor er det spennende?
Utviklingen av fornybar energiproduksjon og -lagring vil være nøkkelen for å klare klimautfordringene, samtidig som de åpner for helt nye forretningsmodeller. Det å legge til rette for åpen forretningsutvikling innen dette gjør at man bidrar litt til at verden blir et bedre sted hver dag.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Vi er alle enige i klimabrølet, men likefullt vil vi ikke ha mer landbasert vindkraft i Norge.  Sol gir billig og mye energi selv i Norge, men mesteparten når systemet (og du) når det trenger den som minst.  De beste energiløsningene kraver samarbeid og felleskap, men alle vil gjøre alt for seg selv.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
- Inspiria Charge Court – hvordan bruke fleksibilitetshandel/smart lading /v2g/sol/batteri for å kunne sette opp 40+ ladeplasser uten å kreve nettinvesteringer
- Totalenergi – hvordan etablere en optimal sammensetning av termiske og elektriske energikilder som leverer grønn energi til lavere kost enn du har i dag
- Soltakene – hvordan utnytte takareal til å skape grønn energi og gi lavere energikostnader uten investeringer
- Datacenter – hvordan utvikle lokal grønne «hyper scale» datacentere

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
- Wusenrot – den tyske jordbrukskommunen som ville bli en plusskommune! 
- Becour – øker verdien av opprinnelsesgarantier ved å sikre at kapitalen kommer frem til fornybarprosjekter på en transparent måte.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Strukturert problemløsning, entreprenørskap / evne til rask læring, programmering/datastrukturer, matematikk/statistikk, visualisering, retorikk/pedagogikk og empati. 

Et favoritt fremtidssitat?
Ikke visste jeg at dagene som løp forbi var tiden vi hadde til å fikse klima…

Viktigste poeng fra vår samtale?
Vi må klare å få opp farten for å løse klimautfordringen. Overgangen fra fossilt til fornybar energi er nøkkelen her. Åpen forretningsutvikling innen området er sentralt for å få til dette.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

B2B-området involveres nå i det å skape en enda grønnere utvikling. Hva har konkurranse mellom bedrifter i markedet å gjøre med det å bedre miljøet?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Digitalisering i Østfold energi

AI klynge 

Fornybar energi

Smarte byer

Energy.tech 

Hydrogen kubikker

Ikke visste jeg at dagene som løp forbi var tiden vi hadde til å fikse klimaet! Vi tror på åpenhet om innovasjon. Det som betyr noe er deling. Når du blir tvunget til å lære noe bort, lærer du selv. Norge er ikke så grønt som du tror og løsningen er tverrfaglig med samarbeid.

- Martin Vatne

Recommended literature:

Statnett- langsiktig markedsanalyse, 

Norden og Europa 2018-2040

Statkraft – lavutslippscenario 2019

Pensum om forretningsutvikling fra høyskoler

This is Østfold Energi

Østfold Energi ble startet for å skaffe mer strøm til fylket. I dag produserer de fornybar energi til en verden som trenger det, og gir langsiktige verdier til eierne og lokalsamfunnene. Østfold Energi eies av Viken fylkeskommune og alle kommunene i Østfold, og en betydelig andel av verdiskapningen går tilbake til samfunnet. I 2019 tilførte selskapet 479,6 millioner kroner i form av utbytte, skatter og avgifter. Disse inntektene går blant annet til å finansiere skole, helse og andre viktige tjenester i lokalsamfunnene.