<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0472: Sammenheng mellom forskning, undervisning og næringsliv

Gjest: Harald Holone

Dekan ved avdeling for informasjonsteknologi of Høgskolen i Østfold


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Dekan ved Avdeling for Informasjonsteknologi hos Høgskolen i Østfold, Harald Holone, om hvordan studenter kan være med å forme det forskerne arbeider med, i en fremtid som er i stadig endring. Harald gir eksempler på hvordan man bygger tverrfaglig kunnskap innenfor høyere utdanning. Silvija og Harald diskuterer også hvordan man går frem for å skape innovasjon innenfor en institusjon som er preget av vekttall, reguleringer og retningslinjer.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Født og oppvokst på Høgskolen i Østfold (nesten). Loppemarked og loddebolt, VGS elektro/elektronikk/datateknikk. BA, MA ved HiØ, PhD UiO. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Utdanner arbeidskraft til et samfunn i (digital) endring. Bidrar med forskningsbasert kompetanse. Bidrar til samfunnet med fornuftig digitalisering.

Hva fokuserer du på innen teknologi?
De store linjene: - maskinlæring - organisasjoner og teknologi - mennesker og teknologi - industri og teknologi.

Hvorfor er det spennende?
Utfordrende pga. raske endringer og nye muligheter. Legge til rette for utdanning som gir relevante kandidater 3-5 år frem i tid. Gjøre andre gode, legge til rette for gode FoU-prosjekter og utdanninger. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Deling av data vs. personvern. Hos oss: undervisning vs. forskning (eller er det egentlig to forskjellige ting?). Og kommersielle krefter og tempo vs. fornuftig digitalisering.  

Dine egne relevante prosjekter siste året?
- Revisjon av studieprogrammer
-
Etablering av PhD-program i "Det digitale samfunnet"
- Etablering av bedriftsklynge for anvendt AI 

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Gode samarbeidspartnere i norsk og internasjonal akademia, og gode samarbeidspartnere i næringslivet. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Nysgjerrighet, tverrfaglighet, kritisk tenking og tenk (og operasjonaliser) livslang læring. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
- Gratis høyere utdanning,
- God kopling næringsliv og akademia (men den må styrkes),
- Dette (LØRN). 

Et favoritt fremtidssitat?
"It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it." - Aristoteles.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Forskningsbasert kunnskap, praktisk anvendelse, kritisk tenking og nysgjerrighet former fremtiden.  Og vi må gjøre det sammen, det finnes få "Da Vincier".     

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Hvordan kan man engasjere til bruk av teknologi i alle fag, og hvem må tilrettelegge og ta initiativ for at dette skal bli mulig?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Studentdrevet forskning

Agilitet Maskinlæring

Interaksjonsdesign

Tverrfaglighet

Innovasjon

Forskningsbasert kunnskap, praktisk anvendelse, kritisk tenking og nysgjerrighet former fremtiden. Vi må gjøre det sammen, det finnes få "Da Vincier".

- Harald Holone

Recommended literature:
Black Mirror

This is Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold er en statlig høgskole i Norge, som ble etablert 1. august 1994. Høgskolen har nær 6 000 studenter og 510 ansatte. Den er et resultat av at fem statlige høgskoler i Halden, Sarpsborg og Fredrikstad ble slått sammen som en del av Høgskolereformen i 1994.