<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0473: Å ta i bruk ny teknologi i offentlig basistjenester

Gjest: Veronica Aam

Kommunalsjef i helse - og omsorg of Halden Kommune


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kommunalsjef for Helse og Omsorg i Halden kommune, Veronica Aam, om hvordan kommunal sektor finner mulighetene som ligger i helse-teknologi – og om hvordan de faktisk tar disse i bruk. I podcasten diskuterer Veronica og Silvija blant annet hvordan man kan gå frem for å senke motviljen til å ta i bruk ny teknologi blant ansatte. 
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi? 
Jeg er en som har veldig lyst til å være med på å løse utfordringene som helsesektoren står overfor, blant annet med tanke på den kommende eldrebølgen. For meg er ikke teknologien i seg selv det viktigste, men snarere hva den kan gjøre for oss.    

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Det viktigste vi gjør, er å utforske hvilke muligheter teknologien tilbyr og faktisk ta det i bruk. Det høres kanskje enkelt ut, men det kan være utfordrende i bransjen vår.    

Hva er du mest opptatt av innen teknologi? 
Det som tar oss fremover. At vi kan definere hvilke oppgaver vi må løse og la miljøene som virkelig kan teknologien, fortelle oss hvordan ulik teknologi kan bistå oss med dette.   

Hvorfor er det så spennende? 
Fordi det åpner så mange muligheter, som vi faktisk burde tatt for gitt. Jeg ønsker å få til mye mer enn det vi får til i dag, og jeg er fryktelig utålmodig når det gjelder fremdrift. Vi har mye å hente på innovasjon i helse- og omsorgstjenestene.    

Hva synes du er de mest interessante motsetningene? 
Iveren og forventningen til å bruke teknologi og motstanden mot å ta den i bruk. Alle vil, men få gjør noe.   

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
Jeg har vært involvert i et prosjekt med et høyteknologisk bo- og aktivitetssenter for eldre med en virtuell korttidsavdeling, hvor pasienten er «innlagt» i eget hjem i stedet for på sykehjem, der vedkommende blir fulgt opp via en videoløsning, alarmer og målinger.    

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Jeg tror det er viktig å ha kunnskap om anvendt teknologi, hvordan man bruker teknologi for å endre tjenester.   

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt? 
Vi er ganske gode på systemtenkning og sikkerhet. Altinn, NAV, bank og forsikring er områder hvor vi har blitt mer eller mindre heldigitale og «selvhjulpne», med nær sagt fullintegrerte systemer som snakker sammen, henter og setter sammen informasjon, og som gjør alt enklere og mer tilgjengelig. Vi har fått en digital ID, og de fleste er trygge på systemene.    

Har du et favoritt-fremtidssitat? 
«Man kan aldri planlegge fremtiden ved hjelp av fortiden.»    

Viktigste poeng fra samtalen vår? 
Endring av tjenester, konsepter og menneskers måte å jobbe på. Teknologi og teknologisk utvikling som et hjelpemiddel.    

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Mange er engstelige for at ny teknologi vil gjøre det vanskeligere å få seg en jobb i fremtiden. Hvordan tror du kan vi fjerne frykten for å integrere teknologi i den offentlige helsesektoren på best mulig måte? 

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Innovasjon i helsenorge  Hjemmetjenesten  Helseteknologi  Akseptabel risiko Virituell kortidsavdeling
Jeg vil så veldig mye mer enn det vi får til i dag og er fryktelig utålmodig på fremdrift. Vi har mye å hente på innovasjon i helse og omsorgstjenestene, men vi må huske menneskene som skal ta dette i bruk og at teknologien deretter er et supert hjelpemiddel.

- Veronica Aam

Recommended literature:
Halden kommune sine nettsider

This is Halden Kommune

Halden er en by og kommune i landskapet Østfold i Viken fylke på Østlandet i Norge. Storkommunen Halden grenser til Rakkestad i nord, Aremark i øst, og Sarpsborg i nordvest, samt kommunene Strömstad, Tanum og Dals-Ed i Sverige i henholdsvis sørvest, sør og sørøst. Kommunen består av de tidligere herredene Berg og Idd samt bykommunen Halden. Berg og Idd er typiske landbruksområder, mens Halden er Norges eldste industriby. Haldenregionen ble etablert i 2007. Regionen er på 963 km² i utstrekning og har (pr. 01.04.2013) et innbyggertall på 31 344.