<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BUILDTECH

#0474: Vi må bruke det vi har til å få til noe nå!

Gjest: Knut Rosness

Administrerende direktør of Logiq AS


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende direktør i Logiq AS, Knut Rosness, om viktigheten av at bedriftsledere kommer seg ut av kontorstolen og inn i åpne, konstruktive og forpliktende samarbeidskonstellasjoner. Med sin sterke kompetanse innen forretningsutvikling, reflekterer Knut Rosness rundt hvordan man kan bruke EDI på tvers av landegrenser, med forskjellige digitale språk, for å bedre kommunisere med hverandre. Logiq leverer blant annet også skybaserte løsninger for håndtering av forretningskritiske data mellom sine kunder og deres handelspartnere, og i denne samtalen med Silvija, beveger diskusjonen seg også inn på temaer som hvordan man kan effektivisere arbeidet slik at en kan levere rimeligere tjenester med AI-teknologi.
Full transcript (Available soon)

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Vi får digitale systemer til å kommunisere med hverandre på tvers av digitale «språk». Vi er en ledende aktør i Norden innenfor B2B segmentet. Vi har kunder i alle bransjer, men har strategisk fokus på byggebransjen og bygghandelen, der vi har en markedsandel på 85-90 %.

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Logiq har strategisk fokus på to områder: AI-teknologi og maskinlæring. Ved hjelp av maskinlæring kan vi automatisere operasjoner og tilby våre kunder en rimeligere og mer effektiv tjeneste.

Hvorfor er det spennende? 
Hvis Logiq klarer å automatisere oppkoblings- og distribusjonen av dokumenter ved hjelp av AI-teknologi, kan vi effektivisere arbeidet og levere rimeligere tjenester. Siden vi er så store i byggebransjen, arbeider vi også med mange spennende prosjekter for å bidra til å kunne digitalisere bransjen. Byggebransjen er en av de minst digitaliserte i Norge. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 
Teknologisk er jeg nervøs for de mulighetene som nå finnes for manipuleringen av faktabasert kunnskap og forskning, og politiske ytringer i kombinasjon med publisering i sosiale media. 

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
Innenfor bygg vil jeg nevne et skattefunnprosjekt som Logiq har satt i gang. Ved hjelp av AI-teknologi vil vi forsøke å koble informasjon som ligger i vårt datanav opp mot eksterne databaser, f.eks. værdata og geodata. Da kan vi lage prediksjoner om hvilke artikler som er brukt i bygget som skiftes oftere enn andre, grunnet f.eks. geografisk lokasjon og væreksponering. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Siden jeg er bedriftsleder, vil jeg svare ut ifra en posisjon som leder i en privat teknologibedrift – hva er relevant kunnskap for bedriftsledere for framtida? Jeg mener svaret på det er markedskunnskap og teknologikunnskap på trendnivå eller makronivå. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?  
Vi har en høy teknologibevissthet og ligger langt framme teknologisk og digitalt. Innenfor vårt område, EDI, har Norge allerede i mange år vært av de beste i Europa og verden. Tiltak som Skattefunn, Innovasjon Norge og Forskningsrådet, samt støtteordninger for klyngedannelser osv.er gode initiativer. 

Et favoritt fremtidssitat? 
“The future started yesterday, and we’re already late!

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Få norske bedriftsledere til å komme seg ut av kontorstolen og inn i åpne, konstruktive og forpliktende samarbeidskonstellasjoner. Samt å gi de en dose visjonær tenking!

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:90% av Logic AS sin markedsandel er byggbransjen. Er tjenestene firmaet tilbyr noe flere bedrifter bør benyttet seg av?  

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

AI Maskinlæring bygningsinformasjonsmodeller  (BIM) Lokalt, Norske og internasjonalt næringsliv EDI Skybasert B2B
Jeg bryr meg mer om hva man faktisk kan bruke elektronikken til. Norge en ganske «all right stat» som legger opp til serv for næringslivet i mange sammenhenger. Tiltak som Skattefunn, Innovasjon Norge og Forskningsrådet, samt støtteordninger for klyngedannelser osv er gode initiativer. Logiq må inn i en ny klyngedannelse med utgangspunkt i AI, noe som er svært positivt – del kunnskap med hverandre. Det må vi som bedriftsledere passe på å utnytte.

- Knut Rosness

Recommended literature:
Thomas Friedman sin bok  «Verden er flat» 

This is Logiq AS

Logiq ble etablert i 1999. I 2004 fusjonerte selskapet med NetBusiness Systems. I 2006 kjøpte Logiq selskapet EE-nett AS, for deretter innfusjonere selskapet to år senere. I 2009 kjøpte selskapet Finfo Information AB og endret så navn til Logiq Sweden AB. Logiq leverer i dag skybaserte løsninger for håndtering av forretningskritiske data mellom kundene og deres handelspartnere. Selskapet utveksler elektroniske faktura, ordre, bekreftelser, kataloginformasjon og beslektede handelsdokumenter i et globalt nettverk av mer enn 100 000 selskaper. Siden 2009 har Logiq hatt en solid organisk vekst med en årlig transaksjonsøkning på over 20%.