<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ENERGYTECH

#0475: Dataplattform som utgangspunkt for AI

Gjest: Erik Åsber

CTO of eSmart Systems


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CTO i eSmart Systems, Erik Åsberg. eSmart Systems har utviklet en softwareløsning som ved hjelp av kunstig intelligens bistår strømleverandører i arbeidet med å inspisere og vedlikeholde kritisk infrastruktur. I episoden forteller Erik mer om denne løsningen og hvorfor han mener det er viktig at vi vedlikeholder den infrastrukturen vi allerede har fremfor å bygge nye monstermaster ingen egentlig vil ha. Han forteller også om hva en "data lake" er. 

 

 

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?  
Jeg er en vanlig gutt fra Halden som var veldig usikker på hva jeg skulle bli. Pga. det glimrende IT-studiet i Halden ble det der og det viste seg å være et lykketreff egentlig. Startet på IFE og har jobbet i grensesnittet mellom energi og IT i over 20 år. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?  
Skaper verdi for kunden gjennom gi de verktøy som gir de nye muligheter og forenkler hverdagen. 

Hva fokuserer du på innen teknologi?  
Dataplattform generelt og Microsoft Azure spesielt. Prøver å følge slik at vi til enhver tid utnytter teknologien og tilgjengelige løsninger optimalt. 

Hvorfor er det spennende?  
Vi er helt i front i Norge og i verden på enkelte områder. Det er utrolig gøy å kunne jobbe helt der fremme og kunne være såpass fleksible at vi faktisk evner å benytte oss av nye teknologiske muligheter 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?  
SaaS vs. samme software på kundens abonnement. Vi sliter i dag med en bransje som endelig har forstått at fremtiden er skybaserte tjenester, men ikke tør helt å gi slipp på tanken at de må ha software installert på eget abonnement. Dette er en modning, men det er sterke krefter vi jobber mot. Akkurat nå er det dette som opptar meg. En annen kontrovers er AI og hvorvidt det er en trussel for menneskeheten. 

Dine egne relevante prosjekter siste året?  
Er involvert i det meste av eSmarts leveranser på et strategisk nivå, men er også prosjektleder for et FoU-prosjekt vi kjører sammen med 5 nettselskap for å utvikle innsikt i strømnettet basert på AMS og øvrig sensorikk.  

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt? 
Cognite har gjort det sterkt. Autogrid er et lignende selskap som oss, men fokuserer på energifleksibilitet.  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  
Åpenbart kunstig intelligens, men også hvordan man skal kunne nyttiggjøre seg av det. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?  
For at vi skal lage gode løsninger er vi nødt til å forstå. Vi koder ikke blindt etter en spec, men tror de fleste av oss i bransjen ser på det som et kreativt yrke. Det tror jeg er en veldig styrke. 

Et favoritt fremtidssitat?  
«The best way to predict the future is to create it” 

Viktigste poeng fra vår samtale? 
At en dataplattform må ha et formål og ikke tro at å samle data ett sted gir noe større verdi alene.   

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Jo mer digitale vi blir, jo mer strøm bruker vi. Hvordan skal prisnivået på strøm vurderes med tanke på både det grønne skiftet, og at strøm nå er samfunnets nye brensel?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

AI Energi trading  Deregulering Prediksjoner
Vi sliter i dag med en bransje som endelig har forstått at fremtiden består av skybaserte tjenester, men de tør fremdeles ikke helt å gi slipp på tanken at de må ha software installert på eget abonnement.

- Erik Åsber

Recommended literature:
Channel 9 (webtv) Modern Workplace (podcast)  Azure Flash News (podcast) Masters of scale (podcast)

This is eSmart Systems

eSmart Systems leverer softwareløsninger basert på kunstig intelligens til energibransjen. Med deres softwareløsninger transformerer eSmart Systems måten verdensledende energileverandører inspiserer og vedlikeholder kritisk infrastruktur. Selskapet har 48 kunder i syv land.