<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ENERGYTECH

#0477: Visualisering av Energy tech

Exported: Christian Thun Eriksen

Chief architect

eSmart Systems


Med Lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Chief Architect hos eSmart Systems, Christian Thun Eriksen. eSmart Systems har utviklet en softwareløsning som ved hjelp av kunstig intelligens bistår strømleverandører i arbeidet med å inspisere og vedlikeholde kritisk infrastruktur. Som Chief Architect jobber Christian med å sette seg inn i funksjonelle problemstillinger for så å oversette disse til tekniske løsninger. I episoden forteller Christian om hvorfor vi må bli visjonærer for å kunne forenkle hverdagen til nettselskaper, gjennom å lage konsepter som hjelper alle. Han forteller også om hvordan vi kan løse globale problemer knyttet til AI VS the future of human. 

 

 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?  
En som fort blir engasjert i problemstillinger og måter de kan løses på. Dette tankesettet har vært med meg fra jeg var barn. Jeg hentet nok mye inspirasjon fra en familie som hadde interesser/profesjon innenfor flere fagfelt slik som urmaker, møbelsnekkring, elektronikk, oppfinner.   Fra tidlig av har det å kunne løse problemer med mekanikk, elektromekanikk eller elektronikk vært et stort interesseområde. Dette har igjen vært med å styre hvilke retning utdanningen og jobb har tatt.   

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?  
Det viktigste vi gjør er at vi sørger for at vi forenkler og effektiviserer hverdagen til de som benytter seg av de produktene vi lager.    

Hva fokuserer du på innen teknologi?  
Jeg har generelt et ganske bredt fokusområde. I min rolle handler det om å sette seg inn i funksjonelle problemstillinger og oversette de til tekniske løsninger. Så dette dreier seg om alt i fra funksjonelle prosesser til løsningsarkitektur til visualisering. Fra et teknologisk perspektiv er   fokuset rettet mot å lage en plattform som støtter opp under de funksjonelle behovene.   Dette arbeidet går videre ut å komme opp med generelle konsepter for å løse behovene, om å finne eksisterende teknologi som passer disse konseptene og som yter godt nok for vårt behov, er fleksibelt nok til å benyttes i løsningene, har en pris som er fornuftig og har et støtte apparat som fungerer   

Hvorfor er det spennende?  
Det er først og fremst spennende fordi vi kan være med å løse globale utfordringer ved hjelp av teknologi.     

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?  
Generelt i teknologiutviklingen: AI vs the Future of Humans.    

Dine egne relevante prosjekter siste året?  
Videreutvikle eSmarts produkter innen bildeanalyse og asset management.   

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  
Har fortsatt stor tro realfag som fundament, men tror også at det kan bli en endring siden det etterhvert abstraheres bort arbeid lavnivå byggeklosser.   

Anbefalt litteratur:

AMS måler Elektrisk infrastruktur Forutsigbar AI Digitale tvillinger Datavisualisering  IoT
Fremtiden tilhører de som forbereder seg på den. Det viktigste vi gjør er å sørge for at vi forenkler og effektiviserer hverdagen til de som benytter seg av de produktene vi lager. Det er et stort behov for å bygge ut nettet mer, men det er også viktig å bruke det som allerede er der. Ikke vær redd for å være med på reisen med å omfavne ny teknologi, og på den måten forberede seg på fremtiden.

Christian Thun Eriksen

Dette er eSmart Systems

eSmart Systems leverer softwareløsninger basert på kunstig intelligens til energibransjen. Med deres softwareløsninger transformerer eSmart Systems måten verdensledende energileverandører inspiserer og vedlikeholder kritisk infrastruktur. Selskapet har 48 kunder i syv land.