<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0478: Menneskesentrert digitalisering

Gjest: Petter Kvalvik

Portfolio manager digitalization of Institutt for energiteknikk


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Portfolio manager - Digitalization hos Institutt For Energiteknikk, Petter Kvalvik, om menneskesentrert digitalisering som en driver for den digitale transformasjonen av samfunnet. Petter forteller om hvordan IFE sin domenekunnskap og digitale kapabilitet kan bidra til å løse ulike samfunnsutfordringer. I podcasten diskuterer også Silvija og Petter hvordan mennesker egentlig tar inn over seg skiftet med digitaliseringen av samfunnet. 
Full transcript (Available soon)

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?  
Det viktigste vi gjør er å utnytte IFEs domenekunnskap og digitale kapabiliteter, for å løse ulike samfunnsutfordringer. Jeg vil gjerne løfte frem spesielt 4 kapabiliteter; menneskesentrert digitalisering, avansert visualisering, cyber security og modellering/simulering. 

Hva fokuserer du på innen teknologi?  
For tiden har jeg fokus på industri 4.0 og smarte byer. I denne sammenheng handler mye om å samle data for å bla. kunne bygge prediktive modeller, visualisere prosesser eller automatisere operasjoner. 

Hvorfor er det spennende?  
Sektor digitale systemer som jeg tilhører, har fokusert på digitalisering lenge før dette begrepet ble aktuelt. Som porteføljeansvarlig for våre digitaliseringsaktiviteter, jobber jeg på tvers av virksomheten Kjeller/Halden for å koordinere prosjekter, ressurser, insentiver, eksterne nettverk, forskningsinfrastruktur og gode ideer. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?  
Et viktig spørsmål når vi samler inn mer og mer data om individet, data konsolideres, gjøres tilgjengelig og tjenester kobles sammen, er ivaretakelse av personvernet. Hvordan skal man klare å ivareta dette i iveren etter å forenkle tjenester, påvirke adferd og etablere smarte personlige digitale assistenter? 

Dine egne relevante prosjekter siste året?  
Prosjektleder for etableringen av en data lake løsning for å konsolidere alle historiske data fra nesten 50 års drift av Haldenreaktoren med et data science miljø, som skal være tilgjengelig for kommende generasjoner av kjernefysikere og andre interessenter. 

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?  
Ruter er et godt eksempel på hvordan menneske har blitt satt i sentrum for utvikling av en tjeneste som har stor samfunnsnytte. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  
Kunnskaper om prediktiv modellering, ansvarsfordelingen mellom mennesker og maskiner/systemer, cyber security, cyberfysiske systemer og teknologi som kan ivareta utfordringene knyttet til personvern som DLT (Blockchain) teknologier.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?  
Fokus på menneskesentrert digitalisering, personvern og cyber security. 

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Sett mennesket i sentrum for digitaliseringen.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Kan atomkraft være en reell bidragsyter for fremtiden?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Menneskesentrert digitalisering 

Avansert visualisering 

Data lakes innbyggerinvolvering 

Smarte byer

Bruk av digital teknologi sammen med menneskets evne til omstilling og adferdsendring tror jeg er viktige bidragsytere for å nå FNs klimamål. Hvis det eneste verktøyet du har i verktøykassa di er en hammer, så ser alle problemer ut som en spiker. Tenk heller nøye gjennom valgene man gjør - også som teknolog og leverandør. Menneskesentrert digitalisering er kanskje noe av det viktigste vi gjør så ikke teknologien tar helt overhånd.

- Petter Kvalvik

This is Institutt for energiteknikk

Institutt for energiteknikk (IFE) ble etablert i 1948 som Institutt for atomenergi (IFA), og fikk i 1980 dagens navn. IFE har sitt hovedkontor på Kjeller og en nesten like stor avdeling i Halden i Østfold. IFE er vertsorganisasjon for det internasjonale Haldenprosjektet, med deltakere fra 19 medlemsland. IFE driver forskning på følgende områder: energi-, miljøteknologi og fysikk (Kjeller), nukleærteknologi (Kjeller), petroleumsteknologi (Kjeller), nukleær sikkerhet og pålitelighet (Halden), og tematikken «sikkerhet-menneske-teknologi-organisasjon» (Halden). IFE driver to forskningsreaktorer. Instituttet har ca. 600 ansatte i Halden og på Kjeller.