<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: HEALTHTECH

#0482: Kunstig intelligens innen helsevesenet

Gjest: Ishita Barua

Stipendiat, Klinisk effektforskning of Universitetet i Oslo


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Stipendiat i Klinisk effektforskning ved Universitetet i Oslo, Ishita Barua, om hvordan kunstig intelligens kan brukes som et verktøy i diagnostiseringen av pasienter. I podcasten diskuterer Silvija og Ishita hva som er dagens status når det gjelder bruk av kunstig intelligens i helsesektoren, og hvor stor befolkningens vilje er til å være med og bygge en digital infrastruktur for sektoren, som vil bli nødvendig fremover. Gir vi lettere fra oss helseopplysninger til apper fra Apple og Android enn til norsk helsevesen?
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Jeg jobber som lege og forsker på tarmkreft ved UiO. Her er jeg involvert i en studie der man ser på hvordan man kan bruke AI til å skille mellom farlige og ufarlige forandringer i tykktarmen med tanke på kreft. Jeg sitter som varamedlem i Bioteknologirådet, og gjennom ovennevnte studie fattet jeg interesse for teknologi og ble nysgjerrig på hvordan helsevesenet kan optimaliseres når det gjelder både diagnostikk/behandling og generell digitalisering.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi produserer god forskning som kan gi svar, og ikke minst belyser hva man ikke har svar på. Motivasjonen er at dette skal være til det beste for pasienter. Jeg ville ikke vært forsker dersom jeg i utgangspunktet ikke hadde vært lege.

Hva er du mest opptatt av innen teknologi?
Jeg er mest opptatt av å undersøke hvordan ny teknologi kan implementeres i klinikken og brukes på best mulig måte. Alt som er ny teknologi, vil ikke alltid passe inn i en klinisk hverdag.

Hvorfor er det så spennende?
Det er spennende fordi det er et ungt fag som kan være med på å påvirke vår kliniske hverdag i stor grad.

Hva synes du er de mest interessante kontroversene?
De etiske dilemmaene som følger med kunstig intelligens.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Jeg har vært involvert i en studie kalt EndoBRAIN International, hvor man tester ut utstyr med kunstig intelligens som kan brukes til å skille mellom ufarlige forandringer i tykktarmen og forstadier til tykktarmskreft.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt? 
AI som verktøy for legen til å ta bedre beslutninger, for eksempel tolke EKG, tolke røntgenbilder, gjenkjenne mønstre i vev etc.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Jeg tror det blir viktig å ha en grunnleggende forståelse for kunstig intelligens, både med tanke på hva den kan brukes til, og dens begrensninger.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
Vi har tilgang på gode registerdata (blant de beste i verden) som kan gi gode algoritmer.

Har du et favoritt-fremtidssitat?
«Artificial intelligence is the science of making machines do things that would require intelligence if done by men» – Marvin Minsky

Viktigste poeng fra samtalen vår?
Vi må være like forsiktige med å stille de samme strenge kravene til kunstig intelligens, som til legemidler. Vi må også utfordre algoritmeutviklingen og etikkgrunnlaget ved at også leger tar større del i det, og ikke bare teknologer.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Bruk av kunstig intelligens innenfor helsesektoren ligger i startgropen, men kommer til å bli særdeles viktig i helsevesenet i fremtiden. På hvilke områder tror du at kunstig intelligens og annen moderne teknologi kan bidra til å revolusjonere det norske helsevesenet i fremover? Hvordan vil diagnostiseringen se ut i fremtiden?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Kunstig intelligens Kreftregisteret Personvern  Tarmkreft Registerbasert forskning 
Vi må være like forsiktige og stille de samme strenge kravene til kunstig intelligens, som til legemidler. Utfordre algoritmeutviklingen og etikkgrunnlaget ved at også leger tar større del i det, og ikke bare teknologer.

- Ishita Barua

Recommended literature:
Deep Medicine av Eric Topol Superintelligence av Nick Bostrom

This is Universitetet i Oslo

Oslo universitetssykehus HF (OUS) er et norsk universitetssykehus og helseforetak som eies av staten ved Helse Sør-Øst. Det er det største sykehuset i Europa med 24 000 ansatte. Sykehuset er tilknyttet Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, som til dels er fysisk plassert på sykehuset. Oslo universitetssykehus ble dannet i 2009 gjennom fusjonen av Rikshospitalet, Ullevål universitetssykehus og Aker universitetssykehus. Oslo universitetssykehus omfatter pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og pasient- og pårørende-opplæring. Universitetssykehuset står for nesten 60 % av all medisinsk forskning i Norge og er den største utdanningsinstitusjonen for helsepersonell i Norge.