<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: REGTECH

#0485: Hvordan ny teknologi vil endre offentlige anskaffelser

Gjest: Paul Killie

Seniorrådgiver

Difi


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med seniorrådgiver i Difi, Paul Killie, om hvordan teknologien gjør oss i stand til å individualisere i større skala. Digitaliseringsdirektoratet (tidligere Difi) er et norsk statlig direktorat som ble opprettet 1. januar 2020, har som oppgave å bidra til raskere og mer samordnet digitalisering av offentlig sektor. Paul forteller om hvordan offentlig sektor jobber med ny teknologi. Silvija og Paul diskuterer også hvilke teknologier som vil påvirke anskaffelsene i fremtiden.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Å bidra til smartere bruk av 500 milliarder i året.  

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Hvordan ny teknologi vil endre offentlig anskaffelser i prosessen, hva vi kjøper og forretningsmodeller.  

Hvorfor er det spennende?
Fordi teknologi har gått fra å støtte det vi gjør til å definere det vi gjør. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Teknologiens evne til å skalere.  

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Digital tjenesteutvikling – bruk av teknologi i offentlige anskaffelser. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
A forstå at tilgang til teknologi ikke sier så mye om anvendelse av teknologi.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi er ingeniører, danskene er selgere og svenskene er produsenter. Vi er flinke til å finne opp teknologi. 

Et favoritt fremtidssitat?
Tilgivelse er bedre enn tillatelse. 

Dette LØRNER du:

Individualisering Big data Offentlig forvaltning  Delingsøkonomi 
Teknologi har gått fra å støtte det vi gjør til å definere det vi gjør.

Paul Killie

Anbefalt litteratur
NRK2 – Det nye Kina DIFI anskaffelseskonferansen

Dette er Difi

Digitaliseringsdirektoratet er et norsk statlig direktorat som ble opprettet 1. januar 2020, har som oppgave å bidra til raskere og mer samordnet digitalisering av offentlig sektor. Digitaliseringsdirektoratet har avdelinger i Brønnøysund, Leikanger og Oslo og er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Digitaliseringsdirektoratet ble opprettet som en sammenslåing av Altinn, deler av fagmiljøet for informasjonsforvaltning i Brønnøysundregistrene og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Direktoratet skal samarbeide med staten, kommunene, næringsdrivende og frivillig sektor.

Refleksjon

Hvordan og hvorfor spiller Difi en viktig rolle i offentlig sektor, og på hvilken måte bruker de teknologi i prosesser for innkjøp og offentlige anskaffelser?