<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: FINTECH

#0488: Event payments made easy

Gjest: Kåre Bottolfsen

CEO of TicketCo


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i TicketCo, Kåre Bottolfs, om hvordan de snakker med kunder for å forstå hvilke problemer de har, for så å bruke deres teknologiske innsikt til å lage innovative løsninger som løser disse problemene. Kåre og Silivja diskuterer hvorvidt automatisering utgjør en trussel for arbeidsplassene, og hvordan lederens rolle kommer utvikles og endres som følge av automatisering. Kåre deler også sine erfaringer fra å bygge opp selskapet TicketCo, og forteller om hva som skal til for å lykkes som gründer.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi? 
Nordlending som kom til Bergen for å studere i 1 år. Det er 27 år siden. Jobbet lenge i HORECA bransjen (restaurant). Jobbet gjennom alle stillinger utenom kokk opp til IT-ansvarlig og så konserndirektør for 20 utesteder. Jobbet mye med kassasystemer og irriterte meg masse over unødvendig kompleksitet og høye kostnader på disse. Har tatt med meg dette inn i TicketCo-casen

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Snakker med kunder og prøver å forstå hvilke problemer de har. Så bruke vår teknologi-innsikt på å lage innovative løsninger som løser problemene. Det er en stor team-effort å få til. Jeg bruker å si at kunden vet hva problemet er, hvordan vi løser problemet er vår jobb. 

Hva fokuserer du på innen teknologi? 
SaaS, mPOS (mobile point of sales) og spesielt «betalings-flyter». I sum så er dette et omfattende felt av teknologi å være ajour på. Vi jobber også med mye salgs-data og business intelligence.

Hvorfor er det spennende? 
Det er spennende av 2 grunner: 1) det er et enormt kommersielt potensiale i det vi jobber med, 2) Ingenting er mer tilfredsstillende å stå å skue ut over en festival med 10 000+ publikummere og vite at alle disse menneskene toucher vår teknologi. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 
Innenfor det fagfeltet vi jobber innenfor så vil jeg si at «ticketing» er basert på gammeldagse forretningsmodeller og har hemmet teknoclogikonsumet i event-industrien. Så vi ønsker å kaste deler av forretningsmodellene overbord. 

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
I TicketCo sammenheng: Vår egen Wallet-app og smart måter å betale på. Privat: evigvarende prosjekter på min hytte….

Dine andre favoritt-eksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Über for konsumenter (app) når det gjelder kjøp og posisjons-teknologi og XXX for kunder når det gjelder det å administrere salg (salgs-systemer)

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Kommersialiserings-kompetanse. Mange vil nok si IKT-kunnskaper, men jeg tror det nesten er et tapt mulighetsområde for Norge. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Mht kommersialisering så oppfatter jeg at det er stort fravær av tilgjengelig kompetanse på kommersialisering. Mht finansiell kompetanse så sitter vi på en enorm pengebinge gjennom oljefondet vårt. Men mye av forvaltningen av kapitalen skjer utenfor Norge. 

Et favoritt fremtids-sitat? 
Keep running!

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Hva blir en leders rolle under automatisering av menneskelige prosesser på arbeidsplasser?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
STARTUP

This is what you will learn:

Automatisering Big data Internasjonalisering  Gründerskap
Når det gjelder finansiell kompetanse, så sitter vi på en enorm pengebinge gjennom oljefondet vårt, men mye av forvaltningen av kapitalen skjer utenfor Norge. Hvorfor satser vi ikke strategisk på på bygge opp egne finansmiljøer rundt forvaltning av de enorme pengesummene vi sitter på i Norge.

- Kåre Bottolfsen

Recommended literature:
From zero to hero, Shoedog av Phil Knight

This is TicketCo

TicketCo er spådd å bli den nye standarden for alle typer arrangements-betaling. Plattformen er enkel å implementere, skybasert og designet med brukervennlighet og selvbetjening som viktige stikkord. Ved hjelp av moderne teknologi kan TicketCo tilby en alt-i-ett løsning for aller typer arrangører. Flere tusen festivaler, fotballklubber og andre arrangører bruker allerede TicketCo – både i Norge og internasjonalt. Selskapet leverer en komplett løsning for billettsalget deres, samtidig som plattformen også er tilrettelagt for og kan håndtere alt det andre salget arrangørene foretar.