<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: FOODTECH

#0490: Digitalisering av matbehov

Gjest: Cecilie Hauge Ågotnes

Hovedgründer of CanCannotEat


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med hoved-gründer av CanCannotEat, Cecilie Hauge Ågotnes. CanCannotEat er en digital plattform for allergier og håndtering av personlige allergi-lister. Gjennom samtalen lærer vi om hva lavFODMAP-dietten er, og Silvija og Cecilie diskuterer hva som gjøres for å behandle eller forebygge irritabel tarm i Norge, ettersom sykdommen er blant de dyreste vi har og rammer 10-15% av befolkningen. Cecilie deler også av sin erfaring som gründer, og forteller oss om hvorfor det ikke er nødvendig å være hardcore teknolog for å gründe innenfor tech. "Har du et problem du tror du kan løse, skal du ikke la deg stoppes av at du ikke selv er utvikler," forteller hun i podcasten. 
Full transcript (Available soon)

Hva er lavFODMAP-dietten?
lavFODMAP-dietten, som er en forskningsbasert diett for mennesker med irritabel tarm. Pasienter som åpenbart har problemer med magen, men der de ikke finner noe klinisk galt. Rammer 10-15% av befolkningen og er en av de dyreste sykdommene vi har i Norge i dag. Det finnes ingen medisiner, men så mye som 70% kan bli bedre av å følge lavFODMAP-dietten. De fleste norske sykehus anbefaler dietten til sine pasienter.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Halvstudert røver som har vært gründer hele sitt yrkesaktive liv. Har 3 år fra NTNU. Hoppet av studiene for å bli selvstendig næringsdrivende innen skjønnhetsbransjen, der jeg jobbet i 13 år før jeg ble veldig syk og fikk diagnosen på en sjelden, arvelig bindevevssykdom og ble ufør. Begynte deretter å bruke data som et verktøy - som et sosial medie lenge før internett. Drev med BBS-ing for å diskutere og bli kjent med andre og fortsatte med sosiale medier – blogg som ble til 4 bøker og nå CanCannnotEat. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi utvikler softwaren CanCannotEat, som minsker matsvinnet, bedrer omdømmet og øker effektiviteten til serveringsstedene som bruker softwaren. 

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Hvordan man kan bruke teknologi, som et verktøy, for å løse, erstatte, forenkle og kvalitetssikre manuelle oppgaver for å få et bedre og mer inkluderende samfunn.

Hvorfor er det spennende?
Det lite innovasjon i hotell, restaurant og cateringbransjen, og da er det ekstra spennende å være en av innovatørene.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
At mennesket av natur stritter mot å bruke noe nytt, spesielt nye dataprogrammer. Man tenker ofte at manuelt arbeid, det man selv har gjort og kan se, er tryggest. Dette opplever vi selv, både personlig på jobben, men også blant kundene våre.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Utviklingen av CanCannotEat. 

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Kafoodle og Can I eat this

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Alt kommer til å skje fra telefonen og det er den vi forholder oss til. 

Et favoritt fremtidssitat? 
"Det enkle kan noen ganger være det beste".

Viktigste poeng fra vår samtale? 
At man ikke trenger å være hardcore teknolog for å gründre innenfor tech. Har du et problem du tror du kan løse kan du ikke la deg stoppe av at du ikke selv er utvikler.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Irritabel tarm er en av de dyreste sykdommene som behandles i landet. Hvordan kan digitale verktøy være med på å senke samfunnets kostnader på sykdommer?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
STARTUP

This is what you will learn:

Forskningsbasert diet LavFODMAP Allergener  Brukervennlighet
Hotell, restaurant og cateringbransjen er en bransje som ligger etter når det gjelder digitalisering. Kun 1/4 av bransjen er åpen for digitalisering, men det er også denne bransjen som har aller mest å hente på å digitalisere.

- Cecilie Hauge Ågotnes

Recommended literature:
lavfodmap.no

This is CanCannotEat

Gründer i CanCannotEat, Cecilie Hauge Ågotnes, har IBS (Irritable Bowel Syndrome) og har skrever 4 bøker om den forskningsbaserte LavFODMAP dietten. Cecilie holder faste foredrag på flere Norske sykehus, og fordi hun selv har erfaringer med å ha behov for tilrettelagt mat, så hun at hotell- og restaurant-industrien har store utfordringer med kvalitetssikring og effektivitet når det gjelder å servere mat til gjeste med behov for tilpasset mat. Dette resulterte i oppstarten av CanCannotEat, en digital plattform for informasjon om allergier, og digital håndtering av ens personlige allergi-liste. Allergi-listen i CanCannotEat kan sendes som e-post til restauranter, venner og familie.