<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: FOODTECH

#0492: Markedsplasser som salgsverktøy

Gjest: Eirik Talhaug

CEO

JET Seafood


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i JET Seafood, Eirik Talhaug, om hvordan man driver digitalisering i en tradisjonell bransje preget av internasjonale fortrinn. JET Seafood er et uavhengig food-tech selskap, som ønsker å effektivisere prosessen med B2B-salg for sjømat-markedet, gjennom nettstedet Seafoodportal.com. I podcasten diskuterer Silvija og Eirik hvordan man digitaliserer manuelle prosesser for å effektivisere dem, samt hvordan en nett-plattform går frem for å bygge nok kritisk masse til å bli den prefererte plattformen i sitt marked. 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi? 
Eirik Talhaug, Bergenser og 3-barnspappa på 47 år som startet et selskap istedet for å kjøpe seg bil i midtlivskrisen

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Vi samarbeider for å skape noe sammen. I vårt tilfelle å gjøre hverdagen for kjøpere og selgere av sjømat lettere ved å digitalisere prosessen rundt å finne kjøpere og selgere av sjømat og gjennomføre en handel

Hva fokuserer du på innen teknologi? 
Vi fokuserer på å digitalisere kompliserte og manuelle prosesser for å gjøre de mindre kompliserte og mindre manuelle.

Hvorfor er det spennende?
Det er spennende å gjøre noe nytt. Det er spennende å se hvordan aktører reagerer når de ser hva vi har skapt. Og det er en kontinuerlig læringsprosess, som er spennende i seg selv.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Det er mye spennende rundt eierskap til egne data, at om du ikke betaler for et produkt så er DU produktet. Man får helt nye utfordringer rundt dette. Likeså med facial recognision og utfordringer rundt dette.

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
Det blir JET Seafood det og utviklingen av en B2B plattform som kan hjelpe en av Norges viktigste industrier. Jeg er også involvert i mittvarsel.no som er en varslingsplattform for saker rundt HMS, me-too og andre hendelser som en organisasjon bør vite om.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt? 
Metalshub som gjør det samme som oss, men for råmetaller. De ligger foran oss og er et spennende case å følge.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Mellommenneskelig kunnskap og forståelse for andre mennesker vil alltid være viktig. Teknologisk sett blir jo AI utrolig viktig og vi har nok ikke sett alle konsekvensene enda.

Et favoritt fremtidssitat? 
"Problemet med fremtiden er at den ofte kommer før vi er klar for den" - Arnold Glasgow.

Dette LØRNER du:

Oceantech Micro-produksjon  Fiskeproduksjon  Automatisering
Vi jobber for å gjøre hverdagen for kjøpere og selgere av sjømat lettere ved å digitalisere prosessen rundt å finne kjøpere og selgere av sjømat og gjennomføre en handel.

Eirik Talhaug

Anbefalt litteratur
The hard things about hard things av Ben Horowitz

Dette er JET Seafood

JET Seafood er selskapet bak Seafoodportal.com. Selskapet ble grunnlagt sent i 2017 og har vunnet flere forretnings-konkurranser i Bergen som mest lovende oppstartsbedrift. JET Seafood er et uavhengig food-tech selskap, som jobber for å realisere sitt mål om å gjøre B2B-sjømatsalgs-prosessen både mer kostnadseffektiv. Bedriften holder til på Marineholmen i Bergen og er medlem av NCE Seafood Innovation Cluster. Ved å digitalisere sjømat-markedet på en nøytral og uavhengig plattform senker JET Seafood kostnadene, samt øker åpenheten og likviditeten på en effektiv og pålitelig måte, for kjøpere og selgere av global sjømat.