<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNBIZ

#0493: Delingsøkonomi i arbeidslivet

Gjest: Ida T. Sætersdal

CEO og co-founder of shAIRskills


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende direktør i og medgrunnlegger av shAIRskills, Ida T. Sætersdal, om hvordan delingsøkonomien gjør at bedrifter kan skalere kompetansen og ressursene i henhold til oppdragsmengden. shAIRskills er en digital plattform som formidler deling av ansatte og kompetanse mellom bedrifter. Ida forteller oss om hvordan delingsøkonomi fungerer i arbeidslivet. Ida og Silvija diskuterer videre hvordan en slik modell som den shAIRskills er basert i kan revolusjonere måten vi ansetter på.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi? 
Jeg heter Ida og har bakgrunn fra mediebransjen, hvor jeg jobbet som journalist i flere år før jeg gikk mer over til ledelse og administrasjon/HR. Jeg har de siste 1015 årene jobbet som leder innenfor HR. Jeg har alltid vært opptatt av å bruke IT som et viktig verktøy. Jeg er ikke en teknolog, men en avansert bruker. For cirka fem år siden begynte jeg med egne prosjekter.  

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
shAIRskills er en plattform for deling av ansatte mellom bedrifter, noe som er en helt ny måte å se på arbeidslivet på. Vi driver ikke en frilansportal, vi er ikke et vikarbyrå eller bemanningsbyrå, og vi er ikke et konsulentbyrå. Vi legger snarere til rette for deling av ansatte mellom bedrifter.  

Hva er du mest opptatt av innen teknologi? 
For meg er teknologi et verktøy for å nå et mål, men jeg liker å utnytte de verktøyene som er tilgjengelige, fullt ut. 

Hvorfor er det så spennende? 
Fordi det vi driver med, er en helt ny måte å tenke på. Arbeidsgivere er vant til å søke etter nye ansatte, men å si at de kan leie ut egne ansatte er noe nytt.  

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
Jeg har etter hvert opparbeidet meg lang erfaring som leder og har jobbet veldig mye med arbeidstakere, arbeidstakerorganisasjoner, kompetanseutvikling, rekrutteringer, nedbemanninger osv. 

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt? 
Vi er en markedsplass, og vi ser veldig mye til andre typer markedsplasser, både innenfor arbeidsmarkedet, men også innenfor forbrukermarkedet (leiebil, finn.noAirbnb etc.). 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Jeg er overbevist om at kunnskapen som kreves i fremtiden, blir mer og mer spisset. Dette betyr at selskapene ikke kan overleve om de skal måtte kjøpe denne kompetansen i 100 %-stillinger slik som i dag. Da må de være villige til å dele, og ansatte må være villige til å la seg dele. 

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt? 
Vi har et arbeidsliv som i veldig stor grad beskytter arbeidstakere, og det er bra. Men jeg tror mange arbeidsgivere opplever lovgivningen som begrensende i perioder. Vi tror at løsningen vår vil gi større fleksibilitet for begge parter.  

Har du et favoritt-fremtidssitat? 
«Det eneste vi vet om fremtiden, er at den vil bli annerledes.» – Peter Drucker 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Delingsøkonomi vil bli mer viktig fremover, og shAIRskills tilbyr en fantastisk måte å dele kompetanse på. Men kan dette bidra til å skape en mer kynisk «bruk-og-kast»-kultur i arbeidslivet?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
STARTUP

This is what you will learn:

Delingsøkonomi Kompetanseheving  Sosial kompetanse  Fleksibel ansettelse  Livslanglæring 
Arbeidsgivere er vant til å søke etter nye ansatte, men å si at de kan leie ut egne ansatte er noe nytt. Ansatte som kanskje kjeder seg litt på jobb og vurderer å finne seg en ny jobb, kan nå bli utfordret uten å miste sikkerheten de har gjennom ansettelsesforholdet.

- Ida T. Sætersdal

Recommended literature:
Forskningsrapporter fra HR norge Forskningsrapporter om arbeidslivets utvikling i EU 

This is shAIRskills

shAIRskills er en digital plattform som formidler deling av ansatte og kompetanse mellom bedrifter. Selskapets visjon er at bedrifter skal få tak i riktig kompetanse, til riktig tid og i riktig mengde. Arbeidstaker beholder sitt ansettelsesforhold og sine lønnsbetingelser i delingsperioden. Utleiende arbeidsgiver får dekket sine kostnader og shAIRskills håndterer alt det praktiske. Dette er fundamentet i shAIRskills-modellen. shAIRskills har tatt delingsøkonomien til arbeidslivet, og svarer på fremtidens kanskje største utfordring for arbeidsgivere: den moderne arbeidstakers ønske om livslang læring, variasjon og utfordringer.