<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: HEALTHTECH

#0495: Helseteknologi og strategi

Gjest: Dagfinn T. Hallseth

Gründer og daglig leder

NEO Consulting AS


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer og Daglig Leder i NEO Consulting AS, Dagfinn T. Hallseth, om HVEM, HVOR, HVORDAN og NÅR - det vil endres i helsesektoren. NEO Consulting AS er et norsk konsulentselskap som mener at løsningene på helsesektorens utfordringer finnes ved å kombinere "Network", "Excellence" og "Ownership". Selskapet skal gjennom strategisk rådgivning og langsiktig samarbeid bygge bro mellom ulike aktører i helsesektoren, og mellom dagens utfordringer og fremtidens løsninger. I podcasten diskuterer Silvija og Dagfinn hva ny teknologi betyr for helsesektoren, samt hva som utgjør essensen og implikasjonene av de endringene som kommer. 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi? 
Dagfinn, gift, 3 barn + vofs. Strategisk rådgiver i helsesektoren. 20 år i internasjonalt konsulentselskap med nasjonalt og internasjonalt helsesektoransvar. Nå gründer av NEO Consulting - Strategisk rådgivning med fokus på helse. Fascinert av teknologi hele livet. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
- Jobber for å utvikle og helse(systemer/organisasjoner/bedrifter)
- Jobber med mennesker og systemer som vil gjøre en forskjell i helsesektoren

Hva fokuserer du på innen teknologi?
- Forstå betydningen av: hva betyr ny teknologi i helsesektoren?
- Forstå implikasjon av: anvendelse, muligheter, implikasjoner
- Forstå helheten: Fra micro til macro 

Hvorfor er det spennende? 
- Helse angår hver enkelt, alle grupper, alle samfunn 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 
At mer ikke alltid er "ber" (bedre)  helse. Knappe ressurser kan gi bedre løsninger. At vi ny teknologi kommer så raskt - og at det tar så lang tid å utnytte mulighetene. 

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
Eksempel: 1) Oppstartsbedrift - hvordan kan jeg ta denne teknologien til helsesektoren? Hvordan etablere en buisinessplan som sikrer kortsiktig overlevsele, men går i en strategisk retning.
Eksempel 2) Healthtech: Hva skjer med vår teknologi, hvilke muligheter kommer, hvordan utvikler vi dette. Hvordan posisjonerer vi oss og hva er de neste strategiske stegen vi må gå?
Eksempel 3) Helsesystem: Hva er essensen og implikasjonen av de endringer som kommer? Hva det aller viktigste å gjøre - på  en annen måte internasjonalt og nasjonalt? Hvordan blir vår overordnede strategi og hvordan ser vår konkrete handlingsplan ut?

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Digital helsetjeneste: Hvordan kan vi levere dette nasjonalt og internasjonalt? Og fra sykehus til "in your pocked": Kombinasjonen hardware, software og data - en ny diagnostisk tjeneste utenfor sykehuset!

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
To meget sentrale byggesteiner for fremtiden er evnen til innovasjon og endring, og det å bygge og utvikle relasjoner. Dette inkluderer kommunikasjon og digitalisering.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Ganske unikt er våre gode relasjoner og høy grad av tillit i samfunnet.

Et favoritt fremtidssitat? 
“Den beste måten å forutsi fremtiden på er å skape den” Alan Curtis Kay. For meg er dette strategi!

Viktigste poeng fra vår samtale? 
HVEM som gjør HVOR, HVORDAN og NÅR - vil endres i helsesektoren!

SME

This what you will learn:

Digitale helsetjenester Helsepolitikk  Innovasjon Strategi
Kombinasjonen av hardware, software og data - som muliggjør en ny diagnostisk tjeneste utenfor sykehuset er spennende.

- Dagfinn T. Hallseth

Recommended literature:
Helse Vest sin strategi Helse2035 How to Get Better Value Healthcare - Av sir Muir Gray m.fl.

This is NEO Consulting AS

NEO Consulting AS er et norsk konsulentselskap som mener at løsningene på helsesektorens utfordringer finnes ved å kombinere "Network", "Excellence" og "Ownership". Med dette som bakgrunn ble NEO Consulting AS grunnlagt i 2018. Selskapet skal gjennom strategisk rådgivning og langsiktig samarbeid bygge bro mellom ulike aktører i helsesektoren, og mellom dagens utfordringer og fremtidens løsninger. Ambisjonen er å utvikle et unikt, spisset og høykompetent nettverk av konsulenter, med fokus på helsesektoren. NEO Consulting arbeider med store og komplekse organisasjoner, så vel som små, spennende start-ups. Fellesnevneren er aktører med som har ambisjoner om å gjøre en forskjell og som har potensialet i seg til å endre helsesektoren.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse