<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: IOT

#0496: Tryggere på sjøen

Gjest: Paal Kaperdal

Founder & CEO

Sensario AS


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med founder & CEO i Sensario AS, Paal Kaperdal. Sensario har utviklet SmartBoat One – et avansert system som kobler båten sammen med din egen mobiltelefon. Paal forklarer om hvordan det fungerer når en skal koble båten sin opp i “skyen” selv, gjennom Internet of Things (IoT). Paal og Sivija diskuterer også hvordan vi kan bruke IoT for å gjøre sjølivet tryggere i Norge. 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi? 
Fra Bergen, Universitetsutdannelse i USA. 26 års karriere innen bank og finans. Interesse for teknologi startet i tenårene. Gjennom utdannelse og jobb har interessen vært å bruke teknologi på å skape nye forretningsmuligheter. Bygget noen av de første og største mobilbankene i USA. Har drevet frem digitalisering innen bank, finans og forsikring i USA og Canada. Nå tilbake i Bergen som gründer.  

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Utvikler et system som gjør det tryggere på sjøen. Digitaliserer båten din.

Hva fokuserer du på innen teknologi? 
Vi utvikler en løsning vi kaller SmartBoat One. Det er en IOT løsning som kontinuerlig overvåken båten din. Som en Black Box på et fly, men bedre fordi all informasjonen ligger i skyen og tilgjengelig via en app. 

Hvorfor er det spennende?
Fordi vi har muligheten til å gjøre det tryggere på sjøen, gjøre det enklere å eie en båt, og hjelpe både båteiere og forsikringsselskaper å spare penger. Vi tar forholdsvis kjent teknologi og setter det sammen i en løsning rettet mot båter og båtfolk. Fantastiske muligheter. Lurer hele tiden på hvorfor ingen har gjort dette før.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 
På sjøen er det ingen som vet om du er i fare, og ingen som ver hvor du er. Helt utrolig at dette er tilfelle i 2019.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Lansere SmartBoat One. 

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Disruptive Technology, også fra Bergen, gjør banebrytende utvikling innen IOT med sine små sensorer.  Vår vinkling er at vi tar for oss mer komplisert problemer. Disruptive Technology tar for seg enkle skalerbare problemer. Mye utvikling innen overvåkning av motorer og utstyr. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Forstå nok om teknologi for å se innovasjonsmulighetene. Ledelse og endringsledelse. Teknologi er bare et verktøy. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Ledelseskulturen i norge gir oss et fortrinn. Tilgang til teknologi er global, så ingen ulempe å være i norge. 

Et favoritt fremtidssitat?
“Technology is just a tool. In terms of getting people to work together, the teacher is still the most important.” - Bill Gates. 

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Tesla skaper en annerledes erfaring mellom eiere og bilen. Vi ønsker å skape en annerledes erfaring med din båt og gjøre det enklere og tryggere på sjøen.

Startup

This what you will learn:

Product fit  Skytjeneste Digitalisering
Tesla skaper en annerledes erfaring mellom eiere og bilen. Vi ønsker å skape en lignende ny erfaring mellom deg og båten din for å gjøre det enklere og tryggere for deg på sjøen.

- Paal Kaperdal

Recommended literature:
https://sensarmarine.no/artikler/

This is Sensario AS

Sensario AS jobber fra Bergen, men med globale ambisjoner. Selskapet har utviklet SmartBoat One – et avansert system som kobler båten sammen med din egen mobiltelefon. Selskapet inngår i fagmiljøet tilknyttet VIS Innovasjon i Bergen. Sensario AS består i dag av 8 ansatte.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse