<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: IOT

#0498: Ta mulighetsrommet nå når Bodø skal bli smart by

Gjest: Vemund Kristiansen

Prosjektleder for IoT og teknologiutvikling

Nordkontakt


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Prosjektleder for IoT og teknologiutvikling hos Nordkontakt, Vemund Kristiansen, om hvorfor han mener det er viktig nå fremover å være åpen til sinns, prøve nye ting og ikke minst tenke globalt. Nordkontakt er en ingeniørbedrift som jobber med automasjon, informasjonsteknologi og kommunikasjon med mål om å øke kunders verdiskapning. I podcasten forteller Vemund om hva IoT og sensorer kan ha for ulike yrkesgrupper, som for eksempel renholdsbransjen. Hvordan går egentlig Nordkontakt frem for å gjøre Bodø til en "smartere" by?

 

Utdanning og hobby?
Fagbrev elektriker og service-elektroniker, og arbeidet innenfor telecom siden 1996.  Jeg brenner for lokalmat og at folk flest har en basiskunnskap om å dyrke egen mat. I den sammenheng var jeg initiativtaker for at det ble etablert parsellhager i Bodø. Glad i å reise og får ofte nye impulser når jeg ser hvordan andre løser ting.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
2 + 1 -barnspappa, og min interesse for teknologi har jeg nok fra barndommen da alt skulle skrus fra hverandre og undersøkes.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Fokusere på kunden, og nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt. Det viktigste vi gjør er å forstå kunden riktigst mulig så vi leverer akkurat det de trenger. I det store bildet handler det om at jeg også skal forstå kunden i et samfunnsperspektiv – og da komme opp med nye produkter og løsninger.

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Fokuserer på Iot og mulighetsrommet det har for en bedrift som oss. Overordnet mål er å etablere nye teknologiarbeidsplasser. Finne frem til nye produktideer og gjennomføre utviklingen.

Hvorfor er det spennende?
Vi ser det ikke er så mange bedrifter i Norge som har så mye kunnskap in-house og kan levere alt fra nye enkle komponenter til nytt driftsprogram for en hel fabrikk.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Vi har noen nye produkter i løypa som vil skape nye diskusjoner om personvern og samfunnsnytten er tilstrekkelig stor nok.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Vi er valgt som teknologipartner for vårt regionale renovasjonsselskap (IRIS IKS), og har i den sammenheng 80 iot-sensorer i drift. Vi har også utviklet deres eget dashboard for denne nye datatilgangen og samtidig tar vi med data fra eksisterende automasjonsanlegg.  Vi er også i pilotprosjekt med Telenor for noen nye Iot-produkter for nasjonalt og internasjonalt marked.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Automasjon vil være en vesentlig del av fremtidens hverdag. Det jordnære og menneskelige, vi kan aldri klare å konkurrere ut en maskin i hurtighet, presisjon, styrke eller utholdenhet.

Et favoritt fremtidssitat?
If you`ve never tried, how will you ever know if there`s any chance.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Være åpen til sinns, prøv nye ting, tenk globalt. 

Dette LØRNER du:

Smarte byer  
Sensorikk 
IoT  
Det å ta å ta i bruk den nye digitale infrastrukturen, gjør at vi kan bruke sanntidsdataen for å levere tjenester og gi informasjon til publikum som vil forbedre livskvalitet, bærekraft og forretningsmuligheter for regionen i mange år fremover.

Vemund Kristiansen

Anbefalt litteratur
IoT gathering som organiseres av Telenor 

Dette er Nordkontakt

Nordkontakt AS er en ingeniørbedrift med 75 medarbeidere innenfor hovedområdene automasjon, informasjonsteknologi og kommunikasjon. Nordkontakt AS har hovedkontor i Bodø og avdelingskontor i Harstad. Selskapet leverer tjenester som elektro-installasjon, tavle-bygging og ulike teletekniske leveranser. Nordkontakt AS har hovedkontor i Bodø og avdelingskontor i Harstad. Selskapet er majoritetseier i datterselskapet Lofoten Elektro AS med 70 ansatte fordelt på to avdelingskontorer i Svolvær og Leknes i Lofoten.

Refleksjon

Begrepet "Smarte byer" dukker opp i flere storbyer rundt om i verden og fler byer ønsker å omtales som en "smart by". Målet er å gjøre produksjonen av tjenester bedre og mer effektiv. Dette er bra, men det åpner også byene for sårbarheter; kritiske funksjoner som elektrisitet, transport, helsevesen eller vannforsyning kan bli sårbare mot angrep. Er effektiviseringen og dermed samfunnsnytten av en smart by stor nok til å redegjøre for den økte sårbarheten for angrep av kritiske funksjoner?