<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: HEALTHTECH

#0499: HEALTHTECH: Ingrid Egelandsaa: IT-bransjen har et ansvar for å motivere de unge

Gjest: Ingrid Egelandsaa

Kvalitetssikringsleder og personvernombud i DIPS AS

Dips AS


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kvalitetssikrings-leder og Personvernombud i DIPS, Ingrid Egelandsaa. Ingrid forteller om hvorfor det å skape entusiasme og insentiver rundt IT-næringen blir en viktig jobb fremover. DIPS sin klare målsetning er å realisere økt digital samhandling og effektiv informasjonsflyt i og mellom sykehus og kommune, og i podcasten får vi vite mer om hvordan DIPS jobber for at pasientene selv skal ha mulighet til å ha oversikt over sin egen pasientbehandling. 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Jeg heter Ingrid, er 50 år og kommer fra Sørlandet. Jeg tok IT-utdannelse, hadde min første IT-jobb på Sørlandet sykehus og flyttet til Bodø for å jobbe i DIPS for 23 år siden.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
DIPS lager IT-systemer for helsesektoren. Formålet er å effektivisere helsevesenet, og vi har for eksempel bidratt mye til at pasienten selv kan lese sin egen journal på internett. På den måten kan vedkommende passe på at behandlingen ikke blir feil, se hvem som har lest i journalen, og mye mer. Dette gir pasienten muligheten til å holde oversikt over sin egen pasientbehandling.

Hva er du mest opptatt av innen teknologi?
I jobben min er jeg mest opptatt av kvalitetssikring, målinger, personvern og informasjonssikkerhet. I IT-forumet er det å skape interesse for teknologifaget og synliggjøre IT-næringen i Bodø.

Hvorfor er det så spennende?
For min del er det ikke teknologien i seg selv som er mest interessant. Jeg er mest opptatt av at det vi utvikler, skal fungere som forventet og bidra til å nå målene til kunden vi jobber for

Hva synes du er de mest interessante motsetningene? 
At det å iverksette risikoreduserende tiltak av enkelte oppleves som unødvendige og effektivitetsdrepende aktiviteter. Risikoreduserende tiltak kan for eksempel være å redusere risikoen for å måtte gjøre alt på nytt igjen, fordi det vi leverte første eller andre gang, ikke var godt nok. Jeg synes det er god grunn til å gjøre en liten innsats for å unngå å havne i en slik situasjon.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Jobb: Personvern og system for virksomhetsstyring. IT-forum: Inspirere ungdom til å ta en teknologisk utdannelse og forsøke å opprettholde mengden studietilbud på to-årig IKT-yrkesfag på videregående i Nordland fylke.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Grunnleggende teknologisk forståelse er viktig og er tilstrekkelig gjennom teknologiske skifter. I tillegg bør de unge få mer kunnskap om hvordan de starter sin egen bedrift og lære å identifisere sine egne ideer som muligheter til å kunne skape noe eget.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har et godt utdanningssystem, næringsliv og studentsamarbeid.

Har du et favoritt-fremtidssitat?
Vi har en viktig jobb å gjøre med å formidle entusiasme rundt IT-næringenog legge til rette for at unge kan prøve å skape egen bedrift. Norge trenger det framover!

SME

This what you will learn:

Personvern  IT systemer for helsesektoren  pasientbehandling
Da jeg på 80-90-tallet studerte IT. Jenteandel på it-studiet var ikke noe tema, for vi var normalfordelt, men så gikk jenteandelen drastisk ned. Hva skjedde?

- Ingrid Egelandsaa

Recommended literature:
https://www.dips.com/no

This is Dips AS

DIPS konsernet er Norges ledende leverandør av e-helse til norske sykehus og en av de tre største aktørene i kommunehelsemarkedet. DIPS skaper en digital arbeidsflate for over 150 000 helsefaglige ansatte, spredt over hele landet. Med hovedkontor i Bodø og satellitt-kontorer i Oslo, Bergen, Straume, Trondheim og Tromsø består DIPS av totalt nærmere 320 ansatte. DIPS sin klare målsetning er å realisere økt digital samhandling og effektiv informasjonsflyt i og mellom sykehus og kommune. Konsernet utvikler verktøy som virkelighetens helter bruker hver dag i kampen om bedre helse.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse