<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: HEALTHTECH

#0502: Se på netthinnen - den forteller oss så mye!

Gjest: Alexander Skau

øyelege og daglig leder

Retscreen


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Sivlija med øyelege og Daglig Leder i Retscreen, Alexander Skau, om hvilke muligheter som ligger i bilder av netthinnen vår. Retscreen sin visjon er å tilby høy kvalitativ og enkel regelmessig oppfølging av netthinne-forandringer lokalt hos pasienter med diabetes. I podcasten får vi vite mer om hvordan det egentlig står til i dag, når det kommer til nordmenn og diabetes. Alexander forteller også om hva slags informasjon et bilde av netthinnen kan gi, når det kommer til folk som er i risiko-sonen for, eller har fått påvist diagnosen diabetes. 

Utdanning og hobby?
Medisinsk embedseksamen. Fjellsport, randoné-skikjøring, fotograf/film-maker. 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi??
Øyelege med stor interesse i audiovisuelle og effektive løsninger, både i jobb og i fritids-sammenhenger. Øyemedisin og kirurgi er svært avhengig av tekniske instrumenter og datasystemer for å utføre diagnostikk og behandling av pasienter. Dette er en sektor i rivende utvikling som gjøre all behandling og oppfølging av pasienter stadig bedre.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben??
Diagnostisere, behandle og operere pasienter med øyelidelser.

Hva fokuserer du på innen teknologi??
Kvalitetsforbedrende nyvinninger, og teknologi som gjør behandling/oppfølging/intervensjon mer presis, effektiv og sikrere.

Hvorfor er det spennende??
Økende detaljnivå i forståelse av sykdommer er meget interessant.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?? 
Samhandling mellom privat og offentlige helsetjenester.

Dine egne relevante prosjekter siste året??
Oppstart av Retscreen AS som er et firma som utvikler ny teknologisk infrastruktur for telemedisinsk oppfølging av øyehelsen til pasienter med diabetes.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Samhandling mellom forskjellig elektronikk og skyløsninger. Feks. Google drive, Icloud.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden??
Evnen til å plukke ut nyvinninger som får en konsekvens. Dette fordrer at all gammel kunnskap må ligge i bunn og utgjøre standard-way-of-care.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette??
Offentlige systemer som Altinn og bankvesenet.

Et favoritt fremtidssitat?? 
Nyt livet nå - det kommer ikke i reprise!

Viktigste poeng fra vår samtale?
Alle pasienter med diabetes MÅ få undersøkt øyne/netthinner hele livet igjennom!

Dette LØRNER du:

Netthinne foto 
Diabetes  
AI 
Velferdsteknologi 
Man burde nesten lage en egen podcast serie om synet, fordi det er så fascinerende at det virker så feilfritt som det gjør! Og det forteller oss så mye om kroppen.

Alexander Skau

Anbefalt litteratur
Anbefaler faglitteratur om synet 

Dette er Retscreen

Retscreen leverer ny digital infrastruktur for å kunne ta bilder nær pasienter med digitale netthinnekameraer. Medisinsk vurdering av bilder blir foretatt på sentral klinisk enhet som også håndterer henvisninger, timeoppsett, pasientinnkalling, betaling og tilbakemeldinger til pasienter/leger. Retscreen sin visjon er å tilby høy kvalitativ og enkel regelmessig oppfølging av netthinneforandringer lokalt hos pasienter med diabetes.

Refleksjon

Foreløpig er man nødt til å ha en spesialist for å se på bildene å analysere disse, men man kan i prinsippet se på bildene av netthinnen og deretter gradere disse over hele verden gjennom kunstig intelligens. Det er foreløpig ikke laget store løsninger som kan dekke hele verden enda, så det er ikke muligheter for å nå så bredt som potensialet er, fordi Retscreen ikke kan garantere 100% sikkerhet. Kan vi tillate oss å akseptere en lavere grad av sikkerhet for å nå flere?