<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: HEALTHTECH

#0503: Teknologi som kan redde liv

Gjest: Merete Johansen

Prosjektleder of Nordlandssykehuset HF


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prosjektleder på Nordlandssykehuset HF, Merete Johansen, om hvordan de sørger for at sykepleier og leger har systemer som støtter opp om den jobben de skal gjøre. Nordlandssykehuset er Nord-Norges nest største helseforetak med tjenestetilbud som et tradisjonelt sentralsykehus. I denne podcasten får vi lære mer om hva som ligger i begrepet "kliniske systemer". Merethe og Silvija diskuterer også hvordan helsesektoren ligger an i forhold til andre bransjer i Norge når det kommer til bruk av teknologi.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi? 
Jeg er født og oppvokst i Bodø, har samboer og to barn og flyttet til Oslo som 18-åring. Jeg er opptatt av teknologi som gir nytte. Faren min var kontorsjef, og da jeg var liten lot jeg meg fascinere av maskiner som effektiviserte jobben hans. Jeg var solgt da han kom hjem med en Commodore 64 på begynnelsen av 80-tallet. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Å sørge for at leger, sykepleiere og andre behandlere har tilgjengelig systemer som forenkler jobben de skal gjøre – og gjør dem i stand til å bruke disse systemene.

Hva er du mest opptatt av innen teknologi? 
Jeg er mest opptatt av systemer som har et formål og er enkle å bruke. Det er veldig viktig at fagfolk kan bruke tiden sin på fag og ikke systemer, spesielt innen helsesektoren.

Hvorfor er det så spennende? 
Helsevesenet ligger langt etter resten av de andre bransjer i Norge når det gjelder bruk av teknologi på visse områder. Det er få ting som slår å se fagfolk lyse opp når vi presenterer systemer som de umiddelbart ser kan være med på å effektivisere arbeidshverdagen deres.

Hva synes du er de mest interessante motsetningene? 
På et sykehus har vi roboter som kan operere pasienter – i dag trenger faktisk ikke kirurgen å sitte i samme land som operasjonen gjennomføres. På samme tid ser vi hvor kort helsevesenet er kommet når det gjelder pasientjournaler og deling av data på tvers av tjenestenivåer.

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
Det morsomste er innovasjonsprosjektene. Vi er for eksempel akkurat ferdige med å utvikle en app for avstandsoppfølging av pasienter hjemmefra (Dialogg), i samarbeid med Telenors e-helseteam og Bodø kommune. 

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt? 
Grunnen til at jeg fikk øynene opp for sykehus, var da jeg ble leid inn for å lukke legemiddelsløyfen på Nordlandssykehuset. Jo mer jeg lærte om det, desto blekere ble jeg. Det høres enkelt ut – du skal elektronisk kunne verifisere at du gir rett medisin til rett pasient til rett tid. Men med dagens systemer er vi et godt stykke unna en brukervennlig løsning som kan forsvares økonomisk.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt? 
Vi er teknologikåte samtidig som jeg føler vi har beina på jorda. 

Har du et favoritt-fremtidssitat? 
«For å få noe du ikke har må du gjøre noe du ikke gjør.»

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:En mulig løsning for å effektivisere kommunikasjonen mellom pasient og lege er å gi befolkningen en større grad av selvstendighet og innsyn i egen helsedata. Men er det egentlig forsvarlig å gi innsyn i viktige helsedata til brukere som ikke nødvendigvis forstår disse?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Effektivisering Digitalisering av pasientjournaler  Innovasjon i helsesektoren Sensorer  Videokonsultasjon 
Det er få ting som slår det å se fagfolk lyse opp når jeg presenterer dem for systemer som de umiddelbart ser kan gi dem gevinst i hverdagen. Enten ved å spare tid eller ved at de får gjort en bedre jobb.

- Merete Johansen

Recommended literature:
Deler informasjon/erfaringer – utrolige nyttig og gjør at vi slipper å finne opp kruttet Det skrives mye gode masteroppgaver om relevante tema – prioriterer disse Jeg å få med meg konferanser som EHIN og Vitalis – der møtes teknologi og helsebransjen 

This is Nordlandssykehuset HF

Nordlandssykehuset er Nord-Norges nest største helseforetak med tjenestetilbud som et tradisjonelt sentralsykehus. Sykehuset har både lokale-, fylkesdekkende- og landsdelsdekkende funksjoner. Nordlandssykehusets primærområde er regionene Salten (Bodø), Lofoten og Vesterålen med ca 136 000 innbyggere. Helseforetaket er en stor utdannings- og forskningsinstitusjon og har tilbud om utdanning og praksis innen de fleste sykehus-relaterte yrkesgrupper. I samarbeid med Universitetet i Tromsø, tilbyr Nordlandssykehuset komplett studium for femte og sjette års medisinerstudenter. Forskningsaktiviteten er stor, både innenfor somatikk og psykiatri.