<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: HEALTHTECH

#0504: Helhetsorientert helseinnovasjon

Gjest: Tove Julie Evjen

Seniorrådgiver of Kunnskapsparken Bodø


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med seniorrådgiver i Kunnskapsparken Bodø, Tove Julie Evjen, om hvorfor vi trenger en mer helhetlig innovasjons-kjede innen helse, samt et bedre samarbeid mellom helsevesen, næringsliv og andre kompetanser. Kunnskapsparken Bodø er en møteplass for næringslivet i nord, er samlokalisert med mange spennende bedrifter, og bidrar på denne måten til økt verdiskaping i Nord-Norge og økt kunnskap om de viktigste næringene i landsdelen. I podcasten diskuterer Silvija og Tove Julie blant annet hvordan vi best kan sette teknologien i system innenfor helsevesenet, slik at folk faktisk tar denne teknologien i bruk. 
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi? 
Jeg er utdannet naturviter (doktorgrad i farmasi/legemiddelteknologi) og har alltid vært motivert av læring og utvikling – å få ting til å skje som kan ha en betydning for folk. Først jobbet jeg som forsker innen målstyrt kreftbehandling og legemiddelteknologi både fra startups og biotech-industrien. Deretter jobbet jeg litt på et sykehusapotek og deretter på Universitetet i Oslo (med innovasjon og industrisamarbeid). Nå er jeg i Kunnskapsparken Bodø, hvor jeg jobber med utviklingsprosjekter innen helse.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Koble ulik kompetanse sammen og drive prosesser.

Hva er du mest opptatt av innen teknologi? 
Prosjektet Inovacare er en innovasjonsarena som nå er under etablering i samarbeid med Bodø kommune og Nordlandssykehuset, og som handler om å bistå helsevesenet i regionen med å forbedre tjenestene sine og gjøre dem i bedre stand til å takle fremtidige utfordringer knyttet til bærekraft (flere eldre/syke og færre hender). 

Hvorfor er det så spennende? 
Først og fremst er dette en innovasjonsarena som etableres på tvers av sykehus og kommune – hvor bedre samhandlingsløsninger står i fokus. 

Hva synes du er de mest interessante motsetningene? 
Det er egentlig ikke snakk om færre hender i helsesektoren. Jeg tror vi må tenke motsatt. Teknologi kan hjelpe oss med å frigjøre ressurser på områder hvor vi virkelig trenger dem.

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
Det siste året har jeg jobbet med et regionalt utviklingsprosjekt som heter «kunnskapsbasert verdiskaping», hvor vi legger vekt på å skape vekst i regionalt næringsliv. Her har vi utarbeidet en strategi hvor fokus er smart spesialisering med hensyn til helse, marin sektor og smart city, og hvor IT og teknologi er en rød tråd for innovasjon innenfor alle sektorene. 

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt? 
Helseinnovasjonssenteret i Odense i Danmark, hvor de har en stor co-lab/hall der sykehus, kommune og teknologiselskaper kan både uformelt og formelt «leke» sammen med blant annet teknologi, for å finne gode løsninger på ulike problemstillinger. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Evnen til å være både spesialist og generalist, å kunne tilegne seg forståelse for andre bransjer og fagfelt for å jobbe tverrfaglig samt skille ut hvilken info som er viktig. I tillegg er det viktig at vi ikke glemmer mennesket oppi det hele.

Har du et favoritt-fremtidssitat? 
«Av og til hjelper ett skritt tilbake oss to skritt frem».

Viktigste poeng fra samtalen vår?
Vi trenger en mer helhetlig innovasjonskjede innen helse samt et bedre samarbeid mellom helsevesen, næringsliv og andre kompetanser.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Mange er redde for at den økende bruken av teknologi på sykehus vil gå ut over de «varme hendene». Hva kan vi gjøre for å eliminere folks frykt for å ta i bruk ny teknologi i helsesektoren?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Nanopartikler  Klynger  Samarbeid  Innovasjon
Det er en mangel på et helhetsbilde, hvor hele helseinnovasjonskjeden tas i betraktning. Utvikling, validering og testing av teknologi må i større grad knyttes opp mot innovasjon i organisering og systemer i helsevesenet.

- Tove Julie Evjen

Recommended literature:
Kunnskapsparken i Bodø

This is Kunnskapsparken Bodø

Kunnskapsparken Bodø bidrar til økt verdiskaping i Nord-Norge og økt kunnskap om de viktigste næringene i landsdelen. Kunnskapsparken har 20 ansatte med høy kompetanse, som jobber i ulike typer av næringsprosjekter, og et ungt arbeidsmiljø som jobber i tverrfaglige team. Kunnskapsparken er en møteplass for næringslivet i nord og er samlokalisert med mange andre spennende bedrifter. Blant leietakerne er Norut teknologi, Salten Invest, Pronord, IHA Invest, Rapp Invest, Akvaplan-niva, Sintef IKT og Petro Arctic. Kunnskapsparken Bodø ble etablert i 2002 i samarbeid mellom næringslivet, Nordland fylkeskommune og SIVA.