<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: MAKERS

#0507: Opplæring som gir de beste produktene idag og imorgen

Exported: Heidi Solstad Svensen

Daglig leder

SEW-EURDRIVE


Med Lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i SEW-EURODRIVE AS, Heidi Solstad Svensen. SEW-EURODRIVE er en global leverandør av drivteknologi og produserer alt fra girenheter og motorer til kontaktløs energioverføring. Heidi er mer opptatt av effekten og nytten i teknologien enn teknologien i seg selv. Silvija og Heidi snakker i episoden om fleksibiliteten man må skape i sin bedrift og i sitt marked for å skape vekst.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Sørge for at vi har riktig kompetanse og at vi tar i bruk og implementerer ny teknologi både i egen bedrift og i produktene vi tilbyr.

Hva betyr livslang læring for dere?

Det er helt avgjørende for vår eksistens – vi bør helst ligge et hestehode foran markedets utvikling (innenfor vår bransje).

Hvorfor er endringene dere opplever spennende?

De er spennende fordi de gir muligheter: Vi opplever at vårt tradisjonelle marked blir mindre, og derfor er det enda viktigere at vi evner å gripe de nye mulighetene.

Dine egne viktigste prosjekter i de siste året?

De viktigste prosjektene for meg er å være en god bedriftsleder som utvikler og sikrer arbeidsplassene hos SEW Norge, holde meg i god form og komme med nye tanker og innspill rundt for eksempel hvordan vi kan oppgradere og ta i bruk digitale verktøy i bedriften.

Hvem inspirerer deg, internasjonalt og nasjonalt?

Jeg lar meg inspirere av personer med en driv til å skape, for eksempel dere I LØRN.TECH. Andre personer som inspirerer og imponerer meg, er blant annet Ola Tronrud, som er gründer av Tronrud Engineering. Internasjonalt er det lett å velge en av de store, som Steve Jobs. Jeg beundrer hva han har skapt. I tillegg er det lett å la seg inspirere av ungdom som Greta Thunberg.

Hva tror du er viktig kunnskap for fremtiden?

På et generelt grunnlag tror jeg bredden av kunnskap er viktig. Jeg tror at de beste produktene og løsningene skapes i de tverrfaglige miljøene. Jeg mener det er viktig at vi er i stand til å se sammenhenger og forstå hvordan teknologien vil påvirke oss på godt og vondt (både profesjonelt og privat).

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?

Vi har bedrifter med høy kompetanse. Her sikter jeg spesielt til leverandørindustrien og klyngebedriftene, hvor produksjon og produkter ofte består av mye kompetanse og lavt volum. For norske SMB-er som ikke er en del av et større konsern, må det være svært ressurskrevende til enhver tid både å utvikle ansatte, den interne produksjonen og produkter.

Har du et favoritt-fremtidssitat?

«Det handler om å ikke bli forbigått.»

Viktigste poeng fra samtalen vår?

Kompetanseheving – for at vi skal lykkes, mener jeg at det kreves en felles dugnad fra bedrifter og utdanningsinstitusjoner.

Anbefalt litteratur:

Livslanglæring Endringsledelse Klynger Produktutvikling
Vi har bedrifter med høy kompetanse, referer spesielt til leverandørindustrien og klynge-bedriftene hvor produksjon og produkter ofte består av mye kompetanse og lavt volum. For norske smb’er som ikke er en del av et større konsern må det være svært ressurskrevende å til enhver tid både utvikle ansatte, interne produksjon og produkter.

Heidi Solstad Svensen

Dette er SEW-EURDRIVE

SEW-EURODRIVE er et tysk selskap og en ledende produsent av drivteknologi. Det eies av familien Blickle, og siden grunnleggelsen i 1931 har selskapet hatt hovedkontor i Bruchsal, Tyskland. SEW EURODRIVE produserer girenheter, motorer, girmotorer og omformerteknologi i forskjellige størrelser for forskjellige bransjer og applikasjoner.

Refleksjon

Ansatte i fremtidens arbeidsliv vil i større grad måtte kunne håndtere komplekse systemer som Big Data Analytics, maskinlæring og informasjonssikkerhet. Hvordan kan man på best mulig vis legge til rette for dette i skolesammenheng og i arbeidslivet?