<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i SEW-EURODRIVE AS, Heidi Solstad Svensen. SEW-EURODRIVE er en global leverandør av drivteknologi og produserer alt fra girenheter og motorer til kontaktløs energioverføring. Heidi er mer opptatt av effekten og nytten i teknologien enn teknologien i seg selv. Silvija og Heidi snakker i episoden om fleksibiliteten man må skape i sin bedrift og i sitt marked for å skape vekst.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Sørge for at vi har riktig kompetanse og at vi tar i bruk og implementerer ny teknologi både i egen bedrift og i produktene vi tilbyr.

Hva betyr livslang læring for dere?
Det er helt avgjørende for vår eksistens – vi bør helst ligge et hestehode foran markedets utvikling (innenfor vår bransje).

Hvorfor er endringene dere opplever spennende?
De er spennende fordi de gir muligheter: Vi opplever at vårt tradisjonelle marked blir mindre, og derfor er det enda viktigere at vi evner å gripe de nye mulighetene.

Dine egne viktigste prosjekter i de siste året?
De viktigste prosjektene for meg er å være en god bedriftsleder som utvikler og sikrer arbeidsplassene hos SEW Norge.

Hvem inspirerer deg, internasjonalt og nasjonalt?
Jeg lar meg inspirere av personer med en driv til å skape, for eksempel dere I LØRN.TECH. 

Hva tror du er viktig kunnskap for fremtiden?
På et generelt grunnlag tror jeg bredden av kunnskap er viktig. Jeg tror at de beste produktene og løsningene skapes i de tverrfaglige miljøene. Jeg mener det er viktig at vi er i stand til å se sammenhenger og forstå hvordan teknologien vil påvirke oss på godt og vondt (både profesjonelt og privat).

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
Vi har bedrifter med høy kompetanse. Her sikter jeg spesielt til leverandørindustrien og klyngebedriftene.

Har du et favoritt-fremtidssitat?
«Det handler om å ikke bli forbigått.»

SME

This what you will learn:

Livslanglæring
Endringsledelse
Klynger
Produktutvikling
Vi har bedrifter med høy kompetanse, referer spesielt til leverandørindustrien og klynge-bedriftene hvor produksjon og produkter ofte består av mye kompetanse og lavt volum. For norske smb’er som ikke er en del av et større konsern må det være svært ressurskrevende å til enhver tid både utvikle ansatte, interne produksjon og produkter.

- Heidi Solstad Svensen

Recommended literature:
Sapiens: A Brief History of Humankind av Yuval Noah Harari
Grensen av Erika Fatland

This is SEW-EURDRIVE

SEW-EURODRIVE er et tysk selskap og en ledende produsent av drivteknologi. Det eies av familien Blickle, og siden grunnleggelsen i 1931 har selskapet hatt hovedkontor i Bruchsal, Tyskland. SEW EURODRIVE produserer girenheter, motorer, girmotorer og omformerteknologi i forskjellige størrelser for forskjellige bransjer og applikasjoner.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse