<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNBIZ

#0508: Ledermot som skaper retning

Gjest: Mariann Karlsen

Daglig leder of Sarpsborg Næringsforening


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Sarpsborg Næringsforening, Mariann Karlsen, om hvordan de er en pådriver, tilrettelegger, utfordrer og et bindeledd mellom næringslivsaktører, kommune og øvrige samarbeidspartnere. I podcasten forteller Mariann om hvordan Sarpsborg Næringsforening jobber med lederutvikling. Hvordan jobber man egentlig med ledertrening?

Full transcript (Available soon)

Hvordan ble du interessert i teknologi? 
Teknologi er viktig for bedrifters hverdag, og det utfordrer, fornyer og bidrar til utvikling. Stadig nye forretningsmuligheter skapes av og med ny teknologi.  

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Vi er pådriver, tilrettelegger, utfordrer og bindeledd mellom næringslivsaktører, kommune (administrativt og politisk) og øvrige samarbeidspartnere. 

Hva betyr livslang læring for dere? 
Stadig utvikling for å skape og komme videre. Livslang læring handler om at hver og en av oss må være i utvikling, enten for å bli enda bedre på det vi allerede gjør, for å utnytte ny teknologi, eller aller helst for å skape nye muligheter for oss selv og virksomhetene våre. 

Hva synes du er de mest interessante motsetningene? 
Teknologi både tar og gir jobber.  

Hva er dine egne viktigste prosjekter det siste året? 
Lederutvikling er bedriftsutvikling som igjen bidrar til næringsutvikling. 

Hvem inspirerer deg, internasjonalt og nasjonalt? 
Folk som tør å satse, og som er villige til å risikere noe for å få det til. Jeg blir også inspirert av de som følger en drøm (eller blir «tvunget til det») og bytter karriere / tar ny utdanning i voksen alder. 

Hva tror du er viktig kunnskap for fremtiden? 
Endringskompetanse, fagutdanning, koblingen teknologi/menneske, grønn lønnsom vekst (hva og hvordan). 

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt? 
Mange har god utdanning, ikke minst innenfor områdene teknologi, olje og havbruk, og vi har gode ordninger for de som ønsker utvikling og livslang læring.  

Har du et favorittsitat som kan inspirere lytterne? 
Do the important before the urgent! 

Hva er det viktigste poenget fra samtalen vår? 
At jeg er opptatt av at kompetanse og livslang læring gir muligheter for vekst og utvikling – både for virksomheter og for den enkelte. 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:De fleste organisasjoner tenker først og fremst på resultatene på bunnlinja før de tenker på eksperimentering. Likevel har smidige utviklingsmetodikker pekt på at nettopp det å feile er den beste måten å lære på. Hvordan kan man overføre en slik tankegang til alle deler av organisasjonen? 

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Lederutvikling Næringsutvikling Fagutdanning 
Teknologi er viktig som støtte til å få til en god gjennomføring av bedriftenes hverdag, det bidrar til å trekke oss i en utviklingsretning, den utfordrer og fornyer. Stadig nye forretningsmuligheter skapes av og med ny teknologi.

- Mariann Karlsen

Recommended literature:
https://www.sarpsborgnf.no/hjem

This is Sarpsborg Næringsforening

Sarpsborg Næringsforening (SN) er næringslivets representant og pådriver i saker som påvirker næringslivets utviklingsmuligheter i Sarpsborg regionen. SN er en del av trekantsamarbeidet med kommunen og Byselskapet. SN ble opprettet den 24. april 2014 som en sammenslåing av Vekst i Sarpsborg og Sarpsborg Håndverks- og Industriforening. SN jobber for at Sarpsborg-regionen gjennom næringsutvikling i stadig større grad fremstår som attraktiv, og for å fremme Sarpsborg som den foretrukne Østfold-kommunen for utvikling, etablering og vekst for industri.