<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: MAKERS

#0509: Nye utfordringer og nye muligheter

Gjest: Sigurd A Slåttland

Gründer og styreleder of Slåttland Group


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer og styreleder Slåttland Group, Sigurd A Slåttland. I episoden forteller Sigurd hvordan de skaper verdier ved å benytte høy kompetanse hos gode medarbeidere for å gjøre hverdagen enklest mulig for sine kunder.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Jeg er Sigurd som oppfant tannbørstemaskinen i 1960.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Lage mekaniske løsninger. Vi skaper verdier ved å benytte høy kompetanse hos gode medarbeidere til å gjøre hverdagen enklest mulig for våre kunder.

Hva betyr livslang læring for dere?
Hver dag er en ny mulighet som det er viktig å benytte best mulig, og som er unik.

Hvorfor er endringene dere opplever spennende?
Nye utfordringer og derfor nye muligheter gir deg muligheten for å bli enda bedre på det du allerede er god på.

Dine egne viktigste prosjekter i de siste året?
Hydrogen som energibærer.

Hvem inspirerer deg, internasjonalt og nasjonalt?
Olav Thon.

Hva tror du er viktig kunnskap for fremtiden?
Kunne mye om innovasjon, utvikling, ny teknologi og nettverksamarbeid.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har verdens beste teknologi mot energimarkedet (olje & gass), som igjen kan benyttes til havbruksnæringen som er i rask vekst, og som blir ganske viktig for norsk næringsliv i framtida.

Et favoritt fremtidssitat, som inspirasjonsgave til lyttere?
Sammen om den beste løsningen, samarbeidsallianser er nøkkelen til suksess…

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Hva må til for å bli god på innovasjon?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Innovasjon
Energi
Gründerskap
kompetanseutvikling
Vi har verdens beste teknologi for energimarkedet (olje & gass), som igjen kan benyttes til havbruksnæringen som er i rask vekst, og som blir ganske viktig for norsk næringsliv i framtiden.

- Sigurd A Slåttland

Recommended literature:
Tempelridderne av Jan Guillous

This is Slåttland Group

Slåttland ble opprettet i 1987 og består i dag av et rustfritt stålverksted, karbonstålverksted, forsamlingshall, testhall og flere lagerhaller. I dag jobber over 60 personer på Slåttland, og mer enn 70 personer i hele Slåttland-gruppen. Gjennom de siste 30 årene har Slåttland Group vært en leverandør av kompetansebaserte løsninger for krevende kunder. Slåttland Group har gjennom mange år utviklet en nødvendig kjerneaktivitet for å betjene et krevende marked.