<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: FOODTECH

#0510: Soyaprotein for en bedre verden

Gjest: Torgeir Hjertaker

COO of Denofa


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med COO i Denofa, Torgeir Hjertaker, om hvordan Denofa bidrar til å redde verden gjennom å tilby protein med det laveste klima-fotavtrykket, samtidig som selskapet også bekjemper avskoging og sikrer menneskerettighetene i verdikjeden sin. Torgeir forteller om hvordan Soyaprotein kan bidra til å redde en verden i endring, og gir oss verdifulle synspunkt på hvor vi kan begynne, ettersom vi er nødt til å følge denne utviklingen.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?

Jeg er en helt vanlig fyr, som er godt gift og har en sønn på 11 år. Jeg har alltid vært interessert i historie, og begynte tidlig å tenke på mekanismene rundt sivilisasjoners fremvekst og undergang. Utvikling og anvendelse av vitenskap og teknologi var, er og vil fortsatt være avgjørende.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Vi bidrar til å redde verden. Vi skal tilby protein med det laveste klimafotavtrykket, samtidig som vi bekjemper avskoging og sikrer menneskerettighetene i verdikjeden vår. 

Hva betyr livslang læring for dere?

Denofa tar inn lærlinger hvert år. Ansetter vi personer uten fagbrev, sørger vi for at de har tatt et fagbrev i løpet av de 2 første årene. Denofa dekker etterutdanning som er relevant for virksomheten, uavhengig om du har fagbrev eller en mastergrad. Det er avgjørende for oss at vi følger med i tiden, og har nødvendig kompetanse til å påvirke fremtiden.

Hvorfor er endringene dere opplever spennende?

Norge har verdens høyeste laveste lønninger, og konkurransen med industri fra lavkostland er knallhard. Teknologi er tilgjengelig globalt, det gjelder å anvende den smartest og påvirke utviklingen.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

Menneske vs. Maskin er en relevant diskusjon når vi tar i bruk ny teknologi. 

Hvem inspirerer deg, internasjonalt og nasjonalt? 

Hans Rosling og Gapminder. De tar komplekse datasett og overveldende mengder data, gjør dem tilgjengelige for alle slik at alle kan få et faktabasert syn på verden.

Hva tror du er viktig kunnskap for fremtiden?

Vi vil alltid trenge teknologer, forskere, utviklere og innovatører.  Samtidig vil vi også trenge en ny type fagarbeidere, de som skal anvende fremtidens teknologi. Hvem vet hvordan fremtidens arbeidsdag for snekkere og industriarbeidere vil se ut?

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Heldigvis har vi økonomiske muskler i Norge, det gjør at vi kan bruke penger på forskning og utprøving av ny teknologi. Fallgruven er å bli late og trygge, og dermed ikke legge nok innsats i å realisere den nye kunnskapen. 

Et favoritt fremtidssitat, som inspirasjonsgave til lyttere?

“Progress cannot be generated when we are satisfied with existing situations.”  

Hvis du må velge ett poeng fra vår samtale, hva vil du velge?

Vi må lære av historien, slik at vår sivilisasjon og verden slik vi kjenner den ikke går under. Verden forandrer seg, derfor må vi også utvikle oss. Vi må ta ansvar for egen fremtid, og ikke minst fremtidige generasjoner. Vi kan ikke gå fast i gamle mønstre og lene oss på gamle, vedtatte sannheter.

 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:«Fremgang kan ikke genereres hvis du er fornøyd med eksisterende situasjoner». Livslang læring er i vinden og flere bedrifter satser på intern kursing. Kunnskapen hos de ansatte bør også vokse parallelt med utviklingens krav til endring. Hvordan kan ledere best motivere sine medarbeidere gjennom endringssituasjoner?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Bærekraft Soyaprotein produksjon Effektivisering innovasjons-sult
Vi må forstå hvorfor det er en frykt for at arbeidsplasser skal forsvinne når bedrifter automatiserer, digitaliserer og introdusere maskinlæring.

- Torgeir Hjertaker

Recommended literature:
Boken Factfulness av Hans Rosling

This is Denofa

Denofas virksomhet har vært på Øra, Fredrikstad siden 1912. I desember 2019 utvidet Denofa sitt eierskap med ca. 40 mål industritomt og 500 meter dypvannskai. Denofa har lange tradisjoner som produsent av ingredienser til mat og fôr, og er en av Fredrikstads hjørnesteinsbedrifter. Denofa foredler ikke-genmodifiserte og bærekraft-verifiserte soyabønner til soyamel, soyaolje og lecithin. Denofas posisjon er bygget på bærekraftig verdikjede og mattrygghet.