<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0511: Det grønne skiftet trenger flere grønne ingeniører

Gjest: Geir Torgersen

Dekan, avdeling for ingeniørfag of Høgskolen i Østfold


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Dekan fra Avdeling for Ingeniørfag på Høgskolen i Østfold, Geir Torgersen, om hvordan vi ligger an når det kommer til grønn utvikling og hvordan vi bør jobbe fremover mot det grønne skifte. Geir forteller om begrepet "grønn ingeniør" og definerer dette for oss. Han gir oss også innsikt i hvilke viktige endringer vi ser i utdanningssystemet vårt nå. 
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?  
Geir, 50 år, bosatt i Halden, gift og har 4 barn. Litt tilfeldig at yrkesvalget ble innen teknologi. Kunne gjerne ha blitt økonom i stedet. Var lenge usikker på utdannelsesvalg. Ble overbevist av storebror som lå noen år foran meg i løypa og blant orienteringsvenner som sa at det var mulig å studere teknologi i Trondheim og samtidig med et godt treningsmiljø. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?  
Jeg har siden 2017 vært dekan, dvs. leder for avdeling for ingeniørfag. Det viktigste vi gjør er å utdanne studenter med bachelorgrad innen ingeniørfag. Jeg er opptatt av ingeniørens rolle i det grønne skiftet.

Hva betyr livslang læring for dere?  
Livslang læring, betyr at vi som utdanningsinstitusjon må tilpasse oss fleksible utdanningstilbud. Utdanning er ikke lenger noe man er ferdig med som noen og tjueåring. Behovene har endret seg, og jeg tror det blir større etterspørsel etter kortvarige kurs/fag og mer fleksible/interaktive undervisningsmetoder. 

Hvorfor er endringene dere opplever spennende?  
Endringer i utdanningsmarkedet er spennende. Vi får stadig større krav fra studentene og til industrien som skal ta imot studentene. Vi må prøve å holde oss oppdatert på ny teknologi og trender samtidig som vi må sørge for at vi gir dem den basisutdanningen de skal ha som ingeniører. Jeg mener at det grønne skiftet bør få en vesentlig større plass i ingeniørfagene enn det har hatt til nå.

Hvem inspirerer deg, internasjonalt og nasjonalt?  
Jeg blir inspirert av unge mennesker som står fram og kjemper for klimaet. Jeg synes det er flott at Greta Thunberg er blitt en så viktig stemme og et symbol på ungdommens klimaengasjement. Jeg tror det er helt nødvendig at vi voksne i denne klimakampen lytter til de unge. 

Hva tror du er viktig kunnskap for fremtiden?  
Kunnskap om bærekraft og miljøvennlige løsninger. Jeg tror også at eksperter innen teknologiske løsninger må se betydningen av å jobbe tverrfaglig sammen med andre eksperter fra andre fagområder. Jeg tror også at viktig kunnskap ikke bare blir å utvikle nye løsninger, men å kunne forstå samfunnsmekanismer som gjør det mulig å implementere løsningene.   

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?  
Mange studier rettes mot dette. Fokus på miljøvennlig energi, energiøkonomisering, fordeler for elbiler mv.  

Et favoritt fremtidssitat, som inspirasjonsgave til lyttere?  
 «The future is green and blue».

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Med livslang læring motiveres enn til å ikke se seg ferdig utdannet etter et gitt tidsløp på skolebenken. Flere initiativer og muligheter eksisterer som stimulerer til læring. Flere arbeidsgivere tar initiativ og tilrettelegger med intern videreutvikling av sine ansatte eller tilrettelegger for ekstern videreutvikling. Det nevnes i episoden at utdanningsinstitusjoner må bli mer fleksible og tilby mer enn den tradisjonelle skolen. Hvordan vil det norske akademia utdanne om 50år? Hvordan lærer vi da mon tro 

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Utdanning

Bærekraft

Tverrfaglighet 

Grønn ingeniør

Vi som utdanningsinstitusjon må tilpasse oss og tilby mer fleksible utdanningstilbud. Utdanning er ikke lenger noe man er ferdig med som en noen og tjueåring. Behovene har endret seg, og jeg tror det blir større etterspørsel etter kortvarige kurs / fag og mer fleksible / interaktive undervisningsmetoder.

- Geir Torgersen

This is Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold er en statlig høgskole i Norge, som ble etablert 1. august 1994. Høgskolen har nær 6 000 studenter og 510 ansatte. Den er et resultat av at fem statlige høgskoler i Halden, Sarpsborg og Fredrikstad ble slått sammen som en del av Høgskolereformen i 1994. Høgskolen i Østfold tilbyr over 100 studier og holder til i moderne lokaler i Halden og Fredrikstad. Samlet har høgskolen omlag 7.800 studenter og 620 ansatte.