<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0512: Få med alle på endringsreisen

Gjest: Dag Arthur Aasbø

Direktør og organisasjon og samfunnskontakt of Borregaard


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med direktør og organisasjon og samfunnskontakt i Borregaard, Dag Arthur Aasbø, om hvordan de har klart å beholde alle sine ansatte når de har endret 50% av produksjonen sin på få år. Borregaard har ett av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffineri. Dag Arthur forteller om hvordan man går frem for å sørge for en helhetlig produksjon, når man har en så stor produksjon som det Borregaard har. Silvija og Dag Arthur diskuterer også hvordan man kan organisere et tverrfaglig team som er både innrettet på suksess og samtidig fremtidsrettet. 
Full transcript (Available soon)

Utdanning og hobby?
Bachelor i økonomi, Årsstudier i journalistikk/kommunikasjon og religion/etikk. Glad i tur- og friluftsliv.  

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Alltid fasinert av industri og ser at teknologi er svar på mange av de store utfordringer.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Utvikler, produserer og markedsfører/selger biokjemikalier som erstatter oljebaserte produkter. 

Hva betyr livslang læring for dere?
Vi legger avgjørende vekt på kompetanse når vi rekrutterer (ser etter læringskompetanse) og når vi videreutvikler og «roterer» medarbeidere.

Hvorfor er endringene dere opplever spennende?
Det virker og motiverer. 

Hva tror du er viktig kunnskap for fremtiden?
Gode basisferdigheter i ulike fag, analytiske egenskaper, tenke konseptuelt, samhandling og samarbeid.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Mye av dette, mer å gå på når det gjelder forenkling og effektivisering. 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Teknologi og menneske må leve sammen i en god relasjon fremover. Grensesnittet mellom menneske og maskin må formuleres på en god måte for at vi skal forstå hverandre. Inviterer det til et individuelt ansvar om å følge utviklingen og selv lære seg den teknologiske kunnskapen som vil kreves fremover eller må det tilrettelegges ovenfra? Kan vi vente noe særlig lengre med teknologisk opplæring allerede i barneskolen? Eller ser du en annen vinkling på hvordan grensesnittet kan smøres og skape grobunn til forståelse for mannen i gaten? 

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
ENTERPRISE

This is what you will learn:

Tverrfaglige team Helhetlig produksjon Endringsledelse  Fremtidens produksjon
Det som er et spesialprodukt idag er et standardprodukt imorgen og dette må vi forholde oss til.

- Dag Arthur Aasbø

Recommended literature:
Norges offentlige utredninger (NOU) sin rapport Lærekraftig

This is Borregaard

Borregaard har ett av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffineri. Høy innovasjonstakt og global tilstedeværelse har sikret bioraffinerikonseptets utvikling gjennom selskapets snart 130 år lange historie. Borregaard har 1100 årsverk fordelt på fabrikker og salgskontorer i 16 land i Europa, Amerika, Asia og Afrika. Borregaard har også sterke posisjoner innen ingredienser og finkjemikalier. I tråd med Borregaards strategi for spesialisering og økt verdiskaping, satser selskapet betydelige ressurser på forskning og utvikling (FoU).