<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Infotjenester Group, Thorfinn Hansen, hvor Hansen forteller at både arbeidsgiver og medarbeider har et ansvar for å utvikle kompetansen til den enkelte og organisasjonen. Gjennom podcasten lærer vi mer om hva et webinar er og hva som er viktig når man skal holde et webinar. Silvija og Thorfinn diskuterer også hvorvidt det bare er næringslivet som skal bære ansvaret med å videreutvikle medarbeidere. 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi? 
Jeg nysgjerrig av natur, og har alltid sett etter muligheter og forbedringer.  Jeg har også vært med så lenge at jeg husker Internett gjorde sin inntreden. Infotjenester har hatt digitale tjenester og skybaserte siden før årtusenskiftet. Det innebærer at vi i 20 år ikke bare har sett på teknologi som en måte å effektivisere men som et grunnlag for en forretningsmodell. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Å holde arbeidslivet oppdatert og bidra til et høyt kompetansenivået innen ledelse, HR og teknologi. Vi gjør dette gjennom HR-system og innholdsportal samt digitale læringskanaler, e læring, microlæring, blended læring, webinar . Vi har i alle år strukturert kompetanse, bearbeidet og presentert dette i det format som teknologi har muliggjort til enhver tid.  

Hva betyr livslang læring for dere?  
Nye markeder og muligheter.  Livslang læring oppstår fordi vi forventer at man ikke lenger kan klare seg med opprinnelig utdannelse fordi samfunnet forventes å endre seg hurtigere enn tidligere. 

Hvorfor er endringene dere opplever spennende? 
Den endringen innen kurs og konferansemarkedet med digitalisering gjør at vi kan nå mange flere. For brukerne så innebærer dette at du kan få et godt faglig innhold levert “på døren”. Du må ikke reise for å få overført kunnskap. Det er jo ofte sammen med andre mennesker at kunnskap transformeres til kompetanse. 

Dine egne viktigste prosjekter i de siste året? 
- Skape et bredere tilbud i Infotjenester  
- Sikre at kundene får en enhetlig kundeopplevelse 
- Øke utviklingstakten av teknologi og innhold, det er et race og vi er i en vekstbransje 
- Utvikle nye geografiske markeder

Hvem inspirerer deg, internasjonalt og nasjonalt? 
Jeg lar meg nok mer inspirere/få energi eller lære av unge og nye i form av den kraft og de nye vinklingene de ofte kommer med. Når det er sagt så har vi hentet mye kunnskap fra Jason Lemkin, Tomaz Tungus, Josh Bersin  og andre som byr på erfaringer og kunnskap innen SAAS-teknologi, HR-teknologi og digitale forretningsmodeller. 

Hva tror du er viktig kunnskap for fremtiden? 
Faglig, sosiale og kognitive ferdigheter. Jeg som mange andre tror nok at en grunnleggende teknologiforståelse er nødvendig. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Jeg tenker at vi i Norge er gode på å legge til rette for effektive arbeidsplasser. Den norske arb.kultur  og organisering- er flatere og mindre hierarkisk og “autoritær” ledelse enn andre land, dette skaper involverte medarbeidere og rom for innovative ideer og autonomi. 

Et favoritt fremtidssitat, som inspirasjonsgave til lyttere? 
Uten handling ville værden fortsatt vært en idé

SME

This what you will learn:

Webinar Heldigitale forretningsmodeller Effektive arbeidsplasser Videreutvikling Grunnleggende teknologiforståelse
Teknologi for oss gjør det mulig å strukturere og formidle kunnskap, enten i system eller i innhold. I disse dager så er det en stor endring fra onsite kurs til godt digitalt content. Utfordringen er å klare å ha lave nok produksjonskostnader og samtidig holde et høyt faglig og kvalitativt nivå.

- Thorfinn Hansen

Recommended literature:
Utnytt alle de dyktige folka som er rundt deg, erfarne og uerfarne 

This is Infotjenester

Infotjenester-gruppen tilbyr virksomheter ekspertise og løsninger for styring og utvikling av?arbeidsstyrken gjennom beslutningsstøtte, HR-systemer og opplæring. Gruppen tilbyr unik kompetanse på fagfelt som blir stadig viktigere for alle typer virksomheter. Blant tjenestene gruppen tilbyr er kontinuerlig oppdatert informasjon om gjeldende lover, regler og forordninger knyttet til personal, lønn og regnskap. Infotjenester Group leverer også HRM-løsninger for utvikling av bedriftens viktigste ressurs, menneskene.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse