<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: HEALTHTECH

#0514: Fremtidens helsetjenester

Gjest: Ingunn Olsen

Innovasjonssjef of Sykehuset Østfold


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Innovasjonssjef på Sykehuset Østfold, Ingunn Olsen, om hvordan digitalisering og automatisering vil sette sitt preg også på helsetjenesten og dens kompetansebehov. Siden 2015 har Sykehuset Østfold HF vært regionens største arbeidsplass med 3.000 ansatte. Ingunn forteller oss om hvordan man blir best i Europa på tjeneste-innovasjon, og i podcasten diskuterer hun og Silvija hvordan man best kan tilpasse og ta i bruk kommersielt tilgjengelig teknologi på et sykehus. 
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i helsetech?  
41 år, gift, 3 barn (jenter i alderen 5-14 år), ELSKER prosjekter og har siden 2011 vært innovasjonssjef i Sykehuset Østfold, som trekkes frem som et av sykehusene i Europa som har kommet lengst i å ta i bruk moderne teknologi for å styrke pasientbehandlingen 

 

Hva er det viktigste dere gjør jobben?  
Det viktigste vi gjør, er å gi god pasientbehandling. Andre lovpålagte oppgaver er utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og helsepersonell. I tillegg er sykehuset og spesialisthelsetjenesten en del av en større helhet, samhandling med andre, å være en god arbeidsplass og bidra til næringsutvikling er også svært viktig.  

 

Hva fokuserer du innen helsetech?  
Sykehuset Østfold har en høyteknologisk infrastruktur som gir mange muligheter og med nyvinninger flere områder av pasientbehandlingen: medisinsk teknisk utstyr, nye logistikkprinsipper, automatisering og digitalisering av arbeidsprosesser.   

 

Hvorfor er det spennende 
Det ligger et stort potensial i alle disse områdene, og vi kan lære av mange andre bransjer som har tilsvarende krav til kvalitet, effektivitet og sikkerhet

 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?  
Oppfatningen av omsorg som noe varmt og teknologi som noe kaldt. Det trenger ikke å være enten eller.  

 

Dine egne prosjekter siste året?  
Innovasjonspartnerskap - utvikle nye, innovative løsninger/tjenester for trygg og god hjemme oppfølging/avstandsoppfølging for kreftpasienter.  

 

Dine andre favoritteksempler på helsetech internasjonalt og nasjonalt?  
Bruk av kunstig intelligens i kreftbehandling, app for oppfølging av føflekker, sensorplaster for å oppdage dehydrering, No Isolation for å motvirke ensomhet.   

 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  
Digitalisering og automatisering - kunstig intelligens, mobile applikasjoner, digital samhandling - vil sette sitt preg også på helsetjenesten og dens kompetansebehov.  

 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?  
I Norge har vi en helsetjeneste av veldig god kvalitet, høyt utdanningsnivå, robuste selskaper som har helsesatsinger og små, sultne start-ups og arenaer der disse kompetansene kan møtes, f.eks. gjennom Norway Health Tech.  

 

Viktigste poeng fra vår samtale?  
Det kreves bredt samarbeid for å skape fremtidens helsetjenester. Ved bruk av eksisterende og ny teknologi kan vi en enda bedre helsetjeneste, mer selvstendige og friskere pasienter og samtidig næringsutvikling, men det krever utstrakt samarbeid og en bevisst holdning i forhold til hva teknologi kan løse av oppgaver slik at vi utnytter de menneskelige ressursene der de trengs mest. 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Helsesektoren i Norge er i omstilling - som sårt trengs. Endringsbehovet til dagens helse- og omsorgstjenester blir drevet fram av blant annet forlenget levealder, endrede sykdomsbilder og økte forventninger til tjenesteleveranse. Hvordan skal disse utfordringene imøtekommes? Kan det tenkes at teknologiske nyvinninger kan klare å effektivisere arbeidet godt nok eller trengs det også flere menneskelige ressurser?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Tjenesteinnovasjon Offentlig innovasjon Gamification  Helsetjenesten 
Ved bruk av eksisterende og ny teknologi kan vi få en enda bedre helsetjeneste, mer selvstendige og friskere pasienter og samtidig næringsutvikling, men det krever utstrakt samarbeid og en bevisst holdning i forhold til hva teknologi kan løse av oppgaver slik at vi utnytter de menneskelige ressursene der de trengs mest.

- Ingunn Olsen

Recommended literature:
https://sykehuset-ostfold.no/

This is Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold HF er et sykehus som ble etablert i 2001, og har enheter på Kalnes, i Fredrikstad, Moss, Sarpsborg og Halden. Sykehuset eies av Helse Sør-Øst. Det meste av virksomheten er samlet Sykehuset Østfold Kalnes på. Noen avdelinger og fasiliteter er lokalisert til dagens sykehus, som er det eneste øvrige sykehuset i Østfold etter 2015. Siden 2015 er Sykehuset Østfold HF regionens største arbeidsplass med 3.000 ansatte.