<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: HEALTHTECH

#0515: Helseteknologi kan den bidra til å sikre en bærekraftig helse & omsorgstjeneste i fremtiden ?

Gjest: Terje Gårdsmoen

Prosjektleder

Sykehuspartner


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prosjektleder hos Sykehuspartner og styremedlem i Helseplattformen, Terje Gårdsmoen, om hvordan man skaper entusiasme for teknologi og hvordan denne kan understøtte arbeidsprosesser og ikke minst hvordan dette vil innvirke på pasientbehandlingen. Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og har nå over 78 000 brukere. I podcasten diskuterer Silvija og Terje hvordan vi kan bruke teknologi for å sikre mer helsetjenester for hver krone vi bruker i denne sektoren. Og blir egentlig sluttbrukerne eller heller pasientene virkelig satt øverst på prioriteringslisten? 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi
Jeg har i hele min karriere jobbet i aksen mellom teknologi, arbeidsprosesser og sist men ikke minst ledelse. Startet med implementering av ERP fokusert løsninger – deretter fokus på hvordan bruke teknologi for å effektivisere og rasjonalisere logistikkjeder, de siste årene hvordan bruke teknologi for å øke effektiviteten, øke pasientsikkerhet og skape en bedre hverdag for pasientene

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Skape entusiasme for hvordan teknologi kan understøtte arbeidsprosesser og ikke minst hvordan dette vil innvirke på pasientbehandlingen. Det jeg jobber mye med er faktisk å lage realistiske planer for hvordan vi skal implementere og utnytte teknologi i de pågående byggeprosjektene i regi av Helse SørØst. 

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Jeg er mest opptatt av hvordan tilgjengelig teknologi kan brukes for å understøtte eller endre arbeidsprosesser eller måten å gjøre ting på + skape trygghet + tilgjengelig gjøre informasjon + forenkle + underholde. 

Hvorfor er det spennende?
Det er morsomt å se hvordan enkelte pasient kan mestre egen behandling/overvåkning hjemme med enkle teknologiske hjelpemidler – dette sparer mange for mye tid/penger og ikke minst belastningen med å oppsøke lege/sykehus.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Helsevesenet er jo kjent å ligge lang etter når det gjelder bruk av teknologi, mange piloter og mange omkamper på beslutninger og begrenset gjennomføringsevne. 

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
1) Mobile enheter 2) Medisinteknisk utstyr til hjemmebruk 3) Sensor 4) Stordata og AI. Dersom man kombinerer denne type teknologi kan man levere mange spennende løsninger som dramatisk kan endre måten man driver behandling på. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Ingeniører innen ulike områder. Logistikk / industriell økonomi. Tjenestedesign & arbeidsprosesser

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Norge har en ekstremt spennende «miljø» for nytenking og innovasjon innen helse. Her spiller Norway Healthtech, Innovasjon Norge en sentral rolle. Utfordringen er markedstilgang til det offentlige helsevesen. 

Et favoritt fremtidssitat?
Barack Obama om den "nye helsereformen": "Vi kom ikke hit for å frykte fremtiden - vi kom for å forme/skape en".

Viktigste poeng fra vår samtale?
Virkemidler for å akselerere bruk av teknologi i helsetjenesten. Helseminister Bent Høie har flere ganger adressert pilotproblematikken og uttalt: «Teknologi gjør livet hjemme enklere og tryggere. Vi vet det virker, og vi har teknologien. E-helse og omsorgsteknologi må ikke lenger være noe spesielt, det må være den nye normalen. – hvordan kan dette sikres.

PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Selvinnsjekk på sykehus

Anvendelse av teknologi

Elektronisk kurve

Praktiske innovasjoner

Fjernbehandling av pasienter

Teknologi optimisme

Det skjer veldig mye spennende innen utviklingen av medisinteknisk utstyr som gir mye større bevegelsesfrihet for pasienter og større fleksibilitet for helsepersonell OG sist men ikke minst utviklingen innen bruk av bildedannende utstyr.

- Terje Gårdsmoen

Recommended literature:

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/10/31/pa-tide-med-digitalt-taktskifte/

Artikkel fra legeforeningen https://www.soprasteria.no/kundereferanser/kundereferanse/sykehuset-%C3%B8stfold-it-optimaliseringsreise

Artikkel om spillteknolgi prosjektet til sykehuspartner  https://www.nrk.no/ostfold/sykehusets-tekniske-hjerte-1.12343198 https://www.dagensmedisin.no/

Boken om Virginia Mason Hospital i Seattle som beskriver deres reise fra nær konkurs til en suksess

This is Sykehuspartner

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst. Sykehuspartner HF eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. Sykehuspartner drifter og forvalter livsviktige IKT-systemer for sykehusene, både kliniske og administrative applikasjoner, IKT-infrastruktur, nettverk og arbeidsflater for 78 000 brukere. Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse, leverer Sykehuspartner fremtidsrettede og effektive løsninger som bidrar til at helsepersonell kan konsentrere seg om hovedoppgaven – pasientbehandling. Med rundt 1550 medarbeidere er Sykehuspartner en av Nordens største virksomheter innen fellestjenester til sykehussektoren.