<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

Våre kunnskapshelter

Dette er våre største kunnskapshelter, de som flest har lært av. Alle som har platina LØRN-badge har over 3000 nedlastinger.Vi feirer de på denne all stars siden til LØRN. Hvis ikke du har hørt deres episode ennå, anbefaler vi deg å gjøre det nå.

 

Hvordan jobber en TTO? Og hvordan kommersialiserer man forskningsresultater, slik at det faktisk kan resultere i et selskap? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Investeringssjef i SINTEF TTO, Jostein Bjøndal, om kommersialisering av forskning hvor han forteller om noen av prosjektene Sintef TTO nå jobber med å utvikle.

 

Noen kjappe med ekspørt Jostein Bjøndal

 

Navn?

Jostein Bjøndal  

Tittel og selskap??
JInvesteringssjef: SINTE FTTO AS  

Utdanning og hobby?
Siviløkonom/Master of International Business; Musikk og spor 

SoMe tagger og linker?

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Da jeg studerte på Norges Handelshøyskole, ble jeg interessert i salg og markedsføring av knyttet mot teknologiselskap. Det gjorde at jeg henvendte meg med tilbud om mine tjenester til teknologibedrifter i Trondheim mot slutten av utdanningsløpet mitt. SINTEF mente min profil passet nøyaktig for det de var ute etter, og ansatte meg  

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Oj. Det er mye. Alt fra å ha
god kontakt med forskningsmiljøene våre om gode teknologier og om hvordan vi
best utnytter dem, til alt arbeidet med å kommersialisere dem
(inkl oppstart av bedrifter) til investering i dem og oppfølging av investeringene til exit

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Jeg har et særlig oppfølgingsansvar for teknologier fra SINTEF Industri og SINTEF Ocean


 

Hvorfor er det spennende?
Utrolig morsomt og inspirerende å jobbe med teknologier som løser konkrete og store
problem, og å deretter gjøre det som trengs for
at disse teknologiene faktisk skal komme i bruk, og løse problemene 

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Noen av
de bedriftene jeg følger særlig opp, er disse: https://www.spinchip.no/https://www.polight.com/home/default.aspxhttp://www.cfeed.no/https://blueimpact.tech/https://visavi.com/ 

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Ingen spesifikke teknologier. Men det må være teknologier som løser et stort uløst problem 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
SINTEF
har laget et godt svar på dette, som jeg tiltrer fullt og helt: https://www.sintef.no/contentassets/5818f12cfe5a477e96221b99cf154500/rapport-nye-muligheter-for-verdiskaping-i-norge.pdf
 

Anbefalt lesing/seing om ditt felt?
søk gjerne opp Sintef og les om Sintef på deres nettsider.
Se gjerne også artikkelen på Sintef sin nettside om deres nye sakornfond på 500 millioner for start-
up bedrifter. 

Et favoritt fremtidssitat?
Eh..Nei, har ikke et slikt 

Viktigste poeng fra vår samtale?
SINTEF kommersialiserer egne teknologier, som et godt bidrag til å oppfylle visjonen om Teknologi for
et bedre samfunn