<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNBIZ

#0516: Fra forskning til forretning

Gjest: Jostein Bjøndal

Investeringssjef

SINTEF TTO


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Investeringssjef i SINTEF TTO, Jostein Bjøndal, om kommersialisering av forskning. Jostein forteller om noen av prosjektene Sintef TTO nå jobber med å utvikle, og hvordan en TTO egentlig jobber. I podcasten diskuterer Silvija og Jostein, også hvordan man kommersialiserer forskningsresultater, slik at det faktisk kan resultere i et selskap. 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi
Da jeg studerte  Norges Handelshøyskoleble jeg interessert i salg og markedsføring av knyttet mot teknologiselskap. Det gjorde at jeg henvendte meg med tilbud om mine tjenester til teknologibedrifter i Trondheim mot slutten av utdanningsløpet mitt. SINTEF mente min profil passet nøyaktig for det de var ute etterog ansatte meg. 

Hva er det viktigste dere gjør  jobben
Det er mye. Alt fra å ha god kontakt med forskningsmiljøene våre om gode teknologier og om hvordan vi best utnytter dem, til alt arbeidet med å kommersialisere dem (inkl oppstart av bedriftertil investering i dem og oppfølging av investeringene til exit. 

Hva fokuserer du  innen teknologi
Jeg har et særlig oppfølgingsansvar for teknologier fra SINTEF Industri og SINTEF Ocean.    

Hvorfor er det spennende
Utrolig morsomt og inspirerende å jobbe med teknologier som løser konkrete og store problem, og å deretter gjøre det som trengs for at disse teknologiene faktisk skal komme i brukog løse problemene.  

Dine egne relevante prosjekter siste året
Noen av de bedriftene jeg følger særlig opper dissehttps://www.spinchip.no/https://www.polight.com/home/default.aspxhttp://www.cfeed.no/https://blueimpact.tech/https://visavi.com/ 

Dine andre favoritteksempler  din type teknologi internasjonalt og nasjonalt
Ingen spesifikke teknologier. Men det  være teknologier som løser et stort uløst problem. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden
SINTEF har laget et godt svar  dettesom jeg tiltrer fullt og helthttps://www.sintef.no/contentassets/5818f12cfe5a477e96221b99cf154500/rapport-nye-muligheter-for-verdiskaping-i-norge.pdf  

Viktigste poeng fra vår samtale?
SINTEF kommersialiserer egne teknologier, som et godt bidrag til å oppfylle visjonen om Teknologi for et bedre samfunn.  

Researcher

This what you will learn:

Kommersialisering Forskningsbasert innovasjon Konkrete forskningsprosjekter  Produkter i utvikling nå Aqua kultur 
Det er utrolig morsomt og inspirerende å jobbe med teknologier som løser konkrete og store problem, og å deretter gjøre det som trengs for at disse teknologiene faktisk skal komme i bruk, og løse problemene.

- Jostein Bjøndal

Recommended literature:
Les gjerne mer om Sintef på Sintef sine nettsider Artikkel om Sintef sitt sakornfond for start-up bedrifter Snipchip Polight Blue Impact  Visavi  Cfeed

This is SINTEF TTO

SINTEF TTO kommersialiserer forskningsresultater gjennom oppstart og utvikling av nye bedrifter, patentering og lisensiering av teknologi. Såkornfondet SINTEF Venture V er et tidligfase-fond med en investeringskapital på 500 millioner kroner. Fondet skal bidra til økt kommersialisering av forskningsresultater. SINTEF, European Investment Fund og en rekke private, norske investorer deltar i fondet.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse