<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: HEALTHTECH

#0517: La ikke alt rundt gjøre at du glemmer produktet!

Gjest: Christian Gutvik

Innovation Manager of NTNU Technology Transfer


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Innovation Manager, NTNU Technology Transfer, Christian Gutvik, om hvordan de utvikler nye forretningskonsepter ut fra ny og allerede etablert teknologi. NTNU Technology Transfer AS har som formål å sikre, administrere, utvikle, markedsføre og selge bruks- og eiendomsrett til kunnskap, ideer, oppfinnelser og andre immaterielle verdier skapt av NTNU og Helse Midt-Norge. I podcasten lærer vi om hva som ligger i fagområdet kybernetikk, og Christian gir oss eksempler på bruksområder for denne teknologien, blant annet hvordan den kan nyttes for å unngå "dykke-syken". 
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi? 
Jeg er en enkel mann fra bygda. Ble interessert i teknologi veldig tidlig. Bygde mye technic lego, hadde tidlig ambisjon om å lage evighetsmaskin – og laget flere tegninger i 7-8 årsalderen.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Å utvikle forretningskonsepter ut fra spennende teknologi.

Hva fokuserer du på innen teknologi? 
Jeg er veldig produktorientert. Å utvikle gode produkter handler både om teknologiforståelse og markedsforståelse. Jeg synes det er spennende med ny teknologi som kan bli noe konkret som gjør en forskjell i folks liv.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Jeg tror ikke roboter og AI er noen trussel for menneskeheten. Kanskje jeg her er litt kjepphøy som går i mot Stephen Hawkings.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Cimon Medical, Flying Foil og Ubiq Aerospace.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Fristende å svare AI, men jeg er mest opptatt av multidisiplinære team. Jeg er overbevist om at fremtidens næringsliv i Norge må være kunnskapsintensivt for at vi skal være konkurransedyktige globalt.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Vi har en god kultur med flat struktur, med ansvarsbevisste og kreative medarbeidere.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

AI optimistene mener at teknologien vil skape nesten 60 millioner nye arbeidsplasser i løpet av de neste fem årene. På den annen side har blant annet professor Stephen Hawking gått så langt som å advare om at anstrengelsene med å skape kunstig intelligens kan true hele menneskelighetens eksistens, mens andre først og fremst frykter at robotene vil stjele mange av jobbene våre. Forskeren Fredrik Bruhn ved Universitetet i Mälardalen påpeker også at en overgang til den andre typen kunstig intelligens, som kalles superintelligens, vil kunne medføre store spenninger i samfunnet. Hvilke sannsynlige scenarioer kan vi se for oss i framtiden?  

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
STARTUP

This is what you will learn:

Kybernetikk Produktforståelse 

Ultralyd på nyfødte babyer 

Kunstig intelligens

Å utvikle gode produkter handler både om teknologiforståelse og markedsforståelse. Jeg syns det er spennende med ny teknologi som kan bli til noe konkret og som gjør en forskjell i folks liv.

- Christian Gutvik

Recommended literature:
Cimon Medical Flying Foil Ubiq Aerospace NTNU TTO

This is NTNU Technology Transfer

NTNU Technology Transfer AS ble etablert i 2003 og eies av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Helse Midt-Norge RHF (HMN). Formålet med TTO er å sikre, administrere, utvikle, markedsføre og selge bruks- og eiendomsrett til kunnskap, ideer, oppfinnelser og andre immaterielle verdier skapt av NTNU og HMN. På denne måten utgjør TTO et strategisk verktøy for å generere "nytte av forskning". Norges forskningsråd og FORNY2020, Innovasjon Norge og SIVA er alle viktige partnere og støtter prosessen med å kommersialisere innovasjon. På det mest grunnleggende nivået er TTO sitt mål å spre teknologi og kunnskap, og kommersialisering er organisasjonens verktøy for å gjøre nettopp det.