<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: AI

#0518: Hvordan og hvorfor vi må åpne black boxen

Gjest: Odd Are Svensen

CEO

Idletechs


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Idletechs, Odd Are Svensen. Odd Are er utdannet teknolog og har jobbet i grensesnittet mellom innovative løsninger innen IT og industri hele livet. I Idletechs jobber de med å gjøre fagfolk enda bedre gjennom å gjøre maskinlæring tolkbar og tilby programvare for kvantitativ intuisjon. I episoden forklarer Odd Are blant annet hva «black box» betyr og om det er mulig å åpne denne boksen, samt hvorfor det er så viktig å gjøre AI forklarbar.

Utdanning og hobby?
Master i informatikk fra NTH (NTNU), seiling og ski.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?

Jeg er en 53 åringsom har jobbet i grensesnittet mellom innovative løsningen innen IT og industrien hele livet.

Jeg er fasinert av teknologiens mulighet til å gjøre menneskers liv bedre.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi gjør flinke fagfolk innen industrien tryggere, gir de mer innsikt,de blir mer effektive -  kort sagt mer fornøyde.

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Jeg fokuserer på AI og forklarbar AI. Vi i Idletechs lager verktøy forfolk, ikke verktøy i stedet for folk.

Hvorfor er det spennende?
Fordi AI så langt har feilet i å levere resultater som er til det bedre for samfunnet. Forklarbar AI er utfordrende. Det er en parallell utvikling av både teknologi, produkter og forståelse av arbeidsprosesser og av hvordan folk bruker ny teknologi.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Hvilke deler av samfunnet ønsker vi autonome? Hva skal vi overlate til maskiner? Hvordan skal vi skape tillit til at maskiner ikke ødelegger/tar fra de fleste mennesker arbeidsplassen  sin?

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Lede en gruppe av verdens ledende eksperter inne fagfeltet big data cybernetics til å levere løsninger som er gode for brukerne.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?

AV1 som hjelper barn med å delta sosialt. Emosjonelle roboter som robotselen og lignende.

Dette er ærlige forsøk på å gjøre det"riktige"mentriggeren rekke spørsmål om etikk og hvordan vi ønsker å omgi oss med teknologi.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Relasjonskunnskap. Evne til å avdekke hva det er som får samfunnet og enkeltpersoner til å ta de riktige valgene.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Det balanserte arbeidslivet der vi har høyt utdannede arbeidere og et ønske om at alle parter skal få goder av utvikling. Dette er svært viktig fremover og vil bli utfordret både av teknologi og forretningsmodeller.

Et favoritt fremtidssitat?
Hva er detvi kommer til å angre på atvi ikke startet med i dag når viser tilbake til denne dagen om 3 år.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Det er viktig at vi tenker over resultatene av de teknologien vi utvikler. Vi kan ikke fraskrive oss ansvar for konsekvenser.

 

STARTUP

This is what you will learn:

Forklarbar kunstig intelligens 

Prediktiv AI

Black box Internasjonalisering 

Verdibasert bruk av AI

Det er viktig at vi tenker over resultatene av de teknologien vi utvikler. Vi kan ikke fraskrive oss ansvar for konsekvenser.

- Odd Are Svensen

Recommended literature:

The Road to Somewhere av David Goodhart 

“Homo Deus”, “Homo Sapiens” og “21 questions to the 21 century” av Yuval Noah Harari

Alt av Harald Martens (gründer av selskapet jeg leder).  Podden med Harald

This is Idletechs

Idletechs ble etablert i 2014 og har tilholdssted i Trondheim. Idletechs optimaliserer prosesser innen prosessindustri og skipsfart med unike og spesialtilpassede systemer for overvåking og analyse av materialer, termikk og driftsdata. Resultatet er bedre prosesstyring og kontroll på vedlikehold - som gir økt lønnsomhet og sikrere drift i hele virksomheten.