<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNBIZ

#0519: Fra Kaos til kahoot

Exported: Stein Eggan

CEO

NTNU Technology Transfer

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO hos NTNU Technology Transfer, Stein Eggan. Stein jobber med å finne perlene i et hav fylt med gode idéer. For å finne disse perlene leter han etter idéer som både er unike og kommersialiserbare. I episoden forklarer Stein hva noen av fellesnevnerne er for de prosjektene NTNU TTO velger å gå videre med, samt om hvorfor han mener at det kreves mer enn bare noen titalls motiverte gründere og en håndfull engelinvestorer for å lykkes med å skape Norge versjon 4.0+ .

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi? 

Opprinnelig utdannet siviløkonom og har helt siden jeg var ferdig med utdanningen har jeg jobbet i industri og teknologiselskaper i oljeindustrien, både i store internasjonale selskaper som DNV GL, små selskap og som gründer. Alltid vært musikkinteressert og startet i band som 13 åring. Bråstart på teknologiinteressen da vi bestilte et trommesett fra England på postordre sammen et par kompiser. Det vi ikke visste var at dette kom som et byggesett, i 1000 deler, med kretskort og div.

 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 

«Tech trans»; Forvalter IP rettighetene til NTNU og HMN Teknologioverføring av ideer fra fagmiljøene gjennom lisenser og selskapsetableringer. Jobber i tett samarbeid med forskere for å kommersialisere teknologi. 

 

Hva fokuserer du på innen teknologi? 

Jobber med hele bredden av NTNUs fagmiljøer og helseforetakene i Hele Midt-Norge så det er et stort spenne i det vi jobber med. Alt fra droneteknologi til avansert kreftforskning. 

 

Hvorfor er det spennende? 

Vi er med på å utvikle nytt medisinsk utstyr som betyr at pasienter har større overlevelsesrate (Cimon Medical), vi jobber med banebrytende teknologi innenfor informasjonssikkerhet som gjør at vi potensielt kan redusere risikoen for overgrep (AIBA / Chatroom Safety), og vi jobber med å dyrke halvledere i grafen som potensielt kan endre UV Led industrien (CrayoNano). Og så må jeg jo nevne Kahoot, som er et ektefødt barn av NTNU. 

 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 

I vår virksomhet er det muligens antagelsen om at hvis noe kommer fra NTNU så betyr det automatisk at det kommer til å bli en markedssuksess eller at det står en hær av gründere, team og kapital klar til å skyve prosjektet fremover.  

 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 

Åpenbare områder som AI, maskinlæring, programmering. I tillegg til å være i front mht et høyt utdanningsnivå kunnskap innenfor teknologi og realfag tror jeg også vi må bli flinkere til å tenke stort og faktisk tørre å styrke oss innenfor de områdene Norge har spisskompetanse og komparative fortrinn.  

 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 

Norge er et lite land. Derfor trenger vi forsterkende og forutsigbare rammevilkår, samt etablering av flere «intelligente kunnskapstyngdepunkt». Disse må ha som mål å fremstå som attraktive arenaer for både mennesker, internasjonale industri og kapitalaktører, hvor man på sikt bygger konkurransedyktige selskaper som klarer å hevde seg som de fremste i verden.

Anbefalt litteratur:

Online grooming  Informasjonssikkerhet  Materialforskning  Nanoteknologimiljøet i Norge 
Det er anslått at 60 % av norsk økonomi vil endres de neste 10 årene. Dette vil kreve tung kompetanseendring og styrking – i tillegg til massiv innovasjon og nyskapning. Norge er helt avhengig av en kraftig omlegging fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi de neste tiårene. Lite land, mulighet for å fungere som test-arena for ny teknologi.

Stein Eggan

Dette er NTNU Technology Transfer

NTNU Technology Transfer AS ble etablert i 2003 og er eid av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Helse Midt-Norge RHF (HMN). TTO’s formål er å sikre, forvalte, foredle, markedsføre og selge bruks- og eiendomsrett til kunnskap, idéer, oppfinnelser og andre immaterielle verdier som skapes ved NTNU og HMN. TTO er NTNU og HMN sitt strategiske verktøy for å ta «nytten ut av forskningen».