<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: MATERIALS

#0520: Innovasjon innenfor prosessindustri

Gjest: Nuria Espallargas

Professor på NTNU og gründer of Seram Coatings AS


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med professor på NTNU og gründer av Seram Coatings AS, Nuria Espallargas. Nuria er en teknologientusiast med en doktorgrad i kjemi. Hun har startet opp selskapet Seram Coating som produserer det som kalles ThermaSIC - et pulver som forhindrer slitasje på blant annet fly. I episoden forklarer Nuria begreper som silicium carbide, belegg og termisk sprøyting, samt hvordan de forsker på helt nye ting som andre mener er umulig å få til å fungere.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?

Jeg er en sta kvinne som ble interessert i teknologi da jeg var liten. Jeg har alltid likt praktiske og konkrete ting. Jeg har også alltid vært veldig interessert i å lære mer om hvordan ting fungerer, hvordan man kan endre ting og finne nye måter å gjøre ting på.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Forsker på helt nye ting som ikke er i markedet, eller som ikke er i bruk, eller som andre sier er umulig å få til å fungere.

Hva fokuserer du på innen teknologi?

Kjemi knyttet til belegg og smøremidler.

Hvorfor er det så spennende?

Fordi vi driver med noe andre har prøvd å løse før, men som de ikke har klart å løse.

Hva synes du er de mest interessante motsetningene?

Høyt utdannede foreldre som er imot vaksiner.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

Å prøve å få vann til å fungere som ekte smøremiddel (dvs. smøremidler som er basert på mineraloljer).

Har du andre gode eksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?

Internasjonalt: ultra-low friction materials/coatings. Nasjonalt: crayonano (start-up fra NTNU som lager nano-wires på graphene).

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Å kunne utvikle og fikse nye teknologier, for eksempel innen miljø. Jeg mener at denne kunnskapen først og fremst skapes gjennom å studere matematikk, kjemi og fysikk.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?

Norge gir folk mulighet til å balansere privatlivet med arbeidslivet. (Ikke helt relatert til fagfeltet mitt, men det synes jeg er ganske unikt av Norge generelt).

Kan du anbefale noe stoff om ditt felt?

Jeg kan ikke anbefale noen populærvitenskapelige publikasjoner på feltet mitt fordi det så vidt jeg vet ikke finnes ennå. Men jeg vil gjerne anbefale folk å lese TU eller gemini.no hvor man kan lese mye interessant om utvikling av teknologi og forskning i Norge og verden.

Et favorittsitat om fremtiden?

«If you don’t want to obtain the same results, don't make always the same experiments.»

Viktigste poeng fra vår samtale?

Vi må satse på at neste generasjon er god forberedt.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Ny teknologi kan føre til mindre risiko for ulykker gjennom en mer forutsigbar og driftssikker produksjon, men er teknologien fortsatt for umoden, eller kan det tenkes at prosessindustrien må gjennom et kulturskifte?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Siliconcarbide 

Kjemiteknologi

Belegg

Bærekraft

Prosessindustri

Jeg synes det vi arbeider med er spennende, fordi vi driver med noe andre har prøvd å løse før, men ikke klart.

- Nuria Espallargas

Recommended literature:

Les saker fra Teknisk ukeblad  

Les saker på www.gemini.no

This is Seram Coatings AS

Seram Coatings produserer ThermaSiC, et pulver som kan gi mindre slitasje på både fly, biler og mange andre maskiner. ThermaSiC gir overlegen beleggytelse i etsende og slitende miljøer, samt ved høye temperaturer (opptil 1500 ° C i luft og 2400 ° C i inert atmosfære).