<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ENERGYTECH

#0521: Fride Vullum-Bruer - Fremtidens batteriteknologi

Gjest: Fride Vullum-Bruer

Forsker

Sintef energi


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forsker i SINTEF Energi, Fride Vullum-Bruer, om hvorfor vi må finne nye måter å lagre energi på, både i form av andre typer batterier, men også lagre energi mer effektivt, miljøvennlig og trygt. Hvorfor blir batterier stadig viktigere, og hvordan ligger batteriteknologi an i dag? Hvilke batterier blir de viktige batteriene fremover når det finnes så mange forskjellige?

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi? 
Jeg er forsker i SINTEF, men jobbet tidligere som førsteamanuensis på NTNU. Jeg fikk muligheten til å bygge opp min egen forskningsgruppe på NTNU, og da valgte jeg å jobbe videre med Li-batteri. Og det viste seg jo å være et godt valg, selv om det i starten var ganske tregt og vanskelig å få industri med på laget.  

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Vi jobber bl.a. direkte med teknologiutvikling og hjelper industri til å bli mer miljøvennlig og redusere energiforbruket. Samtidig bidrar vi med å gi råd til både industri, offentlige instanser og politikere om hva vi mener er viktige områder å satse på. 

Hva fokuserer du på innen teknologi? 
Mitt hovedområde er batteriteknologi, spesielt Li-ionbatteri. Jeg har jobbet mye med materialutvikling for å gjøre batteriene bedre. 

Hvorfor er det så spennende? 
Batteriområdet er et sterkt voksende område. Det å få være en del av det grønne skiftet og bidra til at biler, båter, ferger, skip og kanskje til og med fly blir med miljøvennlig er utrolig kjekt.  

Hva synes du er de mest interessante kontroversene
En utfordring vi har når det gjelder Li-batterier er mengden energi som kreves for å produsere disse. 

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
Da jeg jobbet på NTNU, hadde jeg prosjekter hvor vi jobbet med å implementere et nytt elektrodemateriale i Li-batteri, som er basert på alger. Dette er fornybare materialer som vokser i sjøvann og trenger i hovedsak silisium, CO2 og lys for å vokse. 

Har du andre gode eksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt? 
Det er mye snakk om det som kalles faststoffbatterier, og hvordan disse kan revolusjonere batteriteknologien. 

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
I Norge er vi verdensledende på elektrifisering av sjøtransport. Vi har kommet veldig langt på å implementere batteridrevne ferger og skip. 

Et favorittsitat om fremtiden?
Churchill: «Pessimisten ser vanskeligheter i enhver mulighet. Optimisten ser muligheter i enhver vanskelighet.» 

Viktigste poeng fra vår samtale?
Elektrifiseringen skjer enten vi vil eller ei. Og vi må være med på kappløpet hvis vi ikke skal bli totalt avhengige av Europa. I Norge har vi grønn kraft og ekspertise og kompetanse til å produsere både battericeller og pakker. Vi er et foregangsland innen elektrifisering av skipsfart, og vi skal fortsette å lede an innen elektrifisering. 

Dette LØRNER du:

Nullutslipps hurtigbåter  
Materialutvikling  
Rare elements  
Resirkulering av batterier  
Energilagring  
Faststoff Batterier 
Elektrifiseringen skjer om vi vil eller ei. Og vi må være med på kappløpet hvis vi ikke skal bli total avhengige av Europa. I Norge har vi grønn kraft og ekspertise og kompetanse til å produsere både battericeller og pakker. Vi er et foregangsland innen elektrifisering av skipsfart, og vi skal fortsette å lede an innen elektrifisering.

Fride Vullum-Bruer

Anbefalt litteratur
Teknisk Ukeblad er en god kilde å følge med  
https://electrek.co/ som har mange nyheter om elbiler 
Ønsker man å  litt mer i dybden og forstå hvordan batteri fungerer er det en nettside som heter Battery University 

Dette er Sintef energi

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. SINTEF sine 2000 medarbeidere leverer anvendt forskning, teknologi, innovasjon, kunnskap og løsninger for store og små kunder over hele verden. SINTEF samarbeider med ledende universitet, bedrifter, institutter, industriklynger, oppstartsmiljøer og myndigheter, og utvikler prosjekter som kan utløse offentlig medfinansiering for deres kunder. SINTEF ble etablert i 1950 av Norges tekniske høgskole (NTH), som senere ble fusjonert inn i Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Refleksjon

Produksjon av batterier til elbiler har et mye større karbonavtrykk enn forbrenningsbiler. Burde det bli innført blockchain på verdikjeden på bilproduksjon, og har du selv ansvaret for å opplyse deg om hvilken bil som er mest miljøvennlig?