<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0522: Teknologi i seg selv er sjeldent nok

Exported: Tomas Moe Skjølsvold

Professor i teknologi- og vitenskapsstudier ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier

NTNU


Med Lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Professor i teknologi- og vitenskapsstudier ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU, Tomas Moe Skjølsvold, om å forstå teknologiens rolle i samfunnet, og samspillet mellom sosiale og tekniske prosesser. Tomas forteller om hvordan man kan bruke spilldesign for å gjøre det enklere for samfunnet å ta i bruk teknologi. I podcasten diskuterer også Silvija og Tomas hvordan vi kan ta bruk nye og klimavennlige teknologier raskt, samtidig som vi får gjort grundige vurderinger av de ulike interessene som omfattes av disse i samfunnet. 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Jeg har vært interessert i teknologi så lenge jeg kan huske, men interessen for de sosiale aspektene ved teknologi fikk jeg da jeg som masterstudent for lenge siden var en del av et forskningsprosjekt som studerte utviklingsprosjekter som brukte enkel teknologi for å heve levestandarden på landsbygda i Malawi.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Min jobb består av to viktige komponenter: forskning og undervisning. Undervisningen er viktig fordi den produserer fremtidig kreativ arbeidskraft. Den samfunnsvitenskapelige teknologiforskningen er viktig fordi den er med på å skape et mer realistisk fremtidsbilde enn det teknologene ofte lager selv. 

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Mitt fokus er først og fremst klima - og energiomstilling, eller de typene teknologier som gjerne knyttes til det grønne skiftet. 

Hvorfor er det spennende?
For det første er det viktig at vi arbeider aktivt og konstruktivt med klima - og miljøproblematikk.  For det andre krever disse teknologiene ofte et stort arbeid av oss som samfunn for å få dem til å fungere på en god måte. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Hvordan får vi tatt i bruk nye og klimavennlige teknologier fort, samtidig som vi som samfunn får gjort grundige vurderinger av de ulike interessene vi har i samfunnet? Hvordan fanger vi opp stemmene til alle de delene av samfunnet som ikke deltar i internasjonale innovation missions, men som like fullt må leve i de samfunnene som slik teknologiutvikling er med å produsere? 

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Jeg har jobbet mye med oppstarten av NTRANS som er et nasjonalt senter med fokus på strategier for energiomstilling hvor jeg er nestleder. 

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Jeg har jo ikke en egen type teknologi, men mer et perspektiv som peker på at den endringen vi må se fremover har sosiale og teknologiske aspekter. Den er altså sosio-teknisk. Internasjonalt vil jeg her trekker frem EU-kommisjonen og det europeiske forskningsrådet som virkelig har satt dette på agendaen. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi er et relativt lite land, som stadig er preget av høy tillit, også på tvers av fagfelt og yrkesgrupper. Dessuten er hierarkiene relativt flate slik at terskelen for å ta kontakt på tvers av fag er ganske lav. Vi har mye teknologiforskning som også interesserer seg for å forstå de sosiale og politiske aspektene ved egen teknologi, samtidig som vi har mange samfunnsvitere som er interessert i å arbeide med teknologi. 

Et favoritt fremtidssitat?
«It could be otherwise» - Steve Woolgar. 

Anbefalt litteratur:

Teknisk energiforskning Spilldesign Tverrfaglighet  Eierskap til data  Grønne skifte  Transportteknologi
Teknologi er en viktig ingrediens i det grønne skiftet, men teknologiene vi utvikler og plasserer ut er ikke bare redskaper for å redusere CO2-utslipp. De er også med på å forme fremtidens samfunn, og dermed er teknologiutvikling og teknologiimplementering dypest sett også en politisk aktivitet.

Tomas Moe Skjølsvold

Dette er NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er et statlig universitet i Norge, og fra 2016 landets største. Det har hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund. NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge, og har også et bredt tilbud innen naturvitenskap, medisin, humaniora og samfunnsvitenskap, i tillegg til profesjonsutdanning innenfor blant annet lærerutdanning, arkitektur og planlegging, billedkunst, grafisk design, ingeniørfag, medisin og helsefag, musikk, produktdesign, psykologi, regnskap og revisjon, shippingledelse og siviløkonomstudium. NTNU ble opprettet i 1996 gjennom en sammenslåing av seks institusjoner for forskning og høyere utdanning i Trondheim.