<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: TRANSPORT

#0524: Trøndelag - en grensesprengende fylkeskommune

Gjest: Erlend Solem

Fylkesdirektør for samferdsel

Trøndelag fylkeskommune


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med fylkesdirektør for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune, Erlend Sole, om hvordan Trøndelag skaper gode samferdselsløsninger som også gir fantastiske klimabidrag og at dette representerer et stort industri-potensial. I podcasten diskuterer Silvija og Erlend blant annet hvordan man kan bruke det offentlige, til å skape en plattform for innovasjon. Hvorfor mener Erlend at "utslippsfrie hurtigbåter vil kunne bli Trøndelag sin månelanding"?

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?  
Trondheimer på 52, med ansvar for samferdselen i fylket. Høye politiske klimamål presset meg til maritim industri.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi lager gode samferdselsløsninger som samtidig gir fantastiske klimabidrag og representerer et stort industripotensial.

Hva fokuserer du på innen teknologi?  
Nytten ved teknologien, ikke teknologien i seg selv.

Hvorfor er det spennende?
Norsk maritim teknologi er spennende fordi vi er verdensledende, som vi var for 1000 år siden og den er et politisk Kinderegg med kombinasjon av samferdsel, næring og klima.  Gjennom å benytte offentlige anskaffelser var vi i stand til å få industrien til å kunne levere båter verden aldri har sett, med teknologi som aldri har vært prøvd før. Vi etterspurte noe som ikke fantes og fikk det.  Teknologisk at man får noe svært tungt til å gå fort og langt på vann, uten fossil energi.  Praktisk at vi har et storting som har vedtatt at vi skal ta i bruk lav- og nullutslippsteknologi når det er tilgjengelig. Vi har dokumentert den tilgjengelig. Næringen er klare til å levere. Hvis vi i det offentlige får til å gjøre oss i stand til å bestille.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Jeg har ledet anskaffelsesprosjektene hybridferge, fremtidens hurtigbåt og nå spør vi etter «tilgjengelighet til land 24/7», og ikke bru.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt
De 10 største skipene i verden står for like store svovelutslipp som verdens 1 mrd biler. Norsk industri kan ikke gjøre noe for de 1 mrd bilene, men på sikt kan vi kanskje hindre utslippene på de ti båtene.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Batteriteknologi og ikke hydrogen. Gjerne norskproduserte batterier. Smarte foil-teknologier. Morgendagens båter blir lik fly.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?  
Jo dyrere arbeidskraft jo mer konkurransedyktig er den i Norge. Norge virker å ha verdens beste maritime industri- og utviklingsmiljø.  

Viktigste poeng fra vår samtale?
Hvis vi tenker på det norske klimaregnskapet satser vi på elbil og elbuss. Hvis vi tenker på det norske bidraget til det globale klimaregnskapet utvikler vi maritim miljøteknologi, og bruker den i Norge før norsk industri eksporterer den. Det er godt for det norske klimaregnskapet, for eksporten og for det globale klimaregnskapet.

Dette LØRNER du:

Offentlig innovasjon 
Utslippsfrie hurtigbåter 
Anbud  produkter som ikke finnes  
Samferdsel  
Norsk eksport potensiale  
Klimaregnskap  
Hvis vi tenker på det norske klimaregnskapet satser vi på elbil og elbuss. Hvis vi tenker på det norske bidraget til det globale klimaregnskapet utvikler vi maritim miljøteknologi, og bruker den i Norge før norsk industri eksporterer den.

Erlend Solem

Anbefalt litteratur
Artikkel fra aftenposten om utslippsfrie hurtigbåter  
Artikkel fra Trøndelag fylke sine nettsider om utslippsfrie hurtigbåter 
Artikkel fra Teknisk ukeblad om utslippsfrie hurtigbåter 

Dette er Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag er et fylke og en historisk landsdel i Norge. Trøndelag utgjør den nordligste delen av Sør-Norge. Fylket er også en del av Midt-Norge, som ikke er klart definert. Historisk viktige næringsveier i Trøndelag har vært jordbruk, skogbruk, bergverk og fiskeri. Trøndelag har en stor vann- og vindkraftproduksjon som understøtter kraftkrevende treforedlings- og smelteverksindustri. Havbruket står for halvparten av Trøndelags eksportverdi. Olje- og gassutvinningen utenfor Trøndelagskysten er også betydelig. Verkstedindustrien og rederiene i Trøndelag leverer for en stor del til havbruk og offshore. Trondheim er et sentrum for høyere utdannelse og forskning, og huser hovedsetene for NTNU og SINTEF, som har avfødt en mengde teknologibedrifter.

Refleksjon

Co2 utslippet i verden er for høye. Og nye innovative løsninger må til for at vi skal nå klimamålene vi har satt. I Norge er vi heldige med støtte fra det offentlige systemet. I Trøndelag kommune er målet å halvere utslippene innen de neste 6 årene. Mye av utslippene skyldes transport. Det handler om å tørre å tenke grensesprengende. Hvordan bør man gå fram for å overbevise transportdriftene virksomheter i å investere i nye miljøforbedrende løsninger? Bør den offentlige sektoren spille en større rolle i et samarbeid her? Akkurat som at dieselavgift og øvrig bare innføres, bør pliktige miljøhensyn også? I så fall hvordan? Med andre ord, hvordan skal transportvirksomheter og offentlige mål samarbeide?