<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik, om hvordan Trøndelag forsøker å nå politiske mål gjennom utvikling av nye kontraktsstrategier, hvor de i større grad etterspør løsninger som ikke finnes enda for å stimulere til innovasjon. Tore forteller oss om hva en fylkesordfører egentlig gjør i arbeidshverdagen, og gir eksempler på hvordan man kan bidra til innovasjon fra denne posisjonen i et fylke. 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Politisk teknologinerd som ble statssekretær og eKoordinator i den første Stoltenberg-regjeringen. Deretter et par år som prosjektdirektør i et lite teknologiselskap før jeg ble fylkesordfører i 2003 og har vært det siden. Har vært opptatt av å drive fra teknologiendringer innen det offentlige og Trøndelag har med jevne mellomrom tatt steg i teknologibruk gjennom egne innkjøp og som policymaker.

Hva fokuserer du på innen teknologi?
At den skal være anvendba og gi merverdi, men også gi grunnlag for nye skalerbare løsninger. Helst også markedsandeler for norske eller regionale bedrifter, om de er konkurransedyktige.

Hvorfor er det spennende?
Vi forsøker å nå politiske mål (feks. innen klima) med å utvikle nye kontraktsstrategier, hvor vi i større grad etterspør funksjon og løsninger/teknologi som ikke finnes.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Fossilfri busspark. Hybride ferger. Utslippsfrie hurtigbåter. Pluss-skoler. Energihøsting fra bygg. Big data i Miljøpakken Jøa til land 24/7. En bilflåte i Trondheim?

Viktigste poeng fra vår samtale?
En mer bevisst holdning til å bruke offentlig innkjøpsmakt til å nå politisk mål og utvikle ny teknologi og -løsninger.

Politician

This what you will learn:

Nye innkjøpsstrategier  Bruke teknologi for å effektivisere  Innovative innkjøpsordninger  Utslippsfrie hurtigbåter Energihøsting fra bygg 
Det er viktig med en mer bevisst holdning til å bruke offentlig innkjøpsmakt som et verktøy for å nå ulike politisk mål og utvikle ny teknologi og -løsninger.

- Tore O. Sandvik

Recommended literature:
Link til den skolen Trøndelag fylkeskomune.no Artikkel fra Trøndelag fylke sine nettsider om utslippsfrie hurtigbåter

This is Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag er et fylke og en historisk landsdel i Norge. Trøndelag utgjør den nordligste delen av Sør-Norge. Fylket er også en del av Midt-Norge, som ikke er klart definert. Historisk viktige næringsveier i Trøndelag har vært jordbruk, skogbruk, bergverk og fiskeri. Trøndelag har en stor vann- og vindkraftproduksjon som understøtter kraftkrevende treforedlings- og smelteverksindustri. Havbruket står for halvparten av Trøndelags eksportverdi. Olje- og gassutvinningen utenfor Trøndelagskysten er også betydelig. Verkstedindustrien og rederiene i Trøndelag leverer for en stor del til havbruk og offshore. Trondheim er et sentrum for høyere utdannelse og forskning, og huser hovedsetene for NTNU og SINTEF, som har avfødt en mengde teknologibedrifter.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse