<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNBIZ

#0527: Hvorfor blir lovende prototyper til dårlige løsninger? -eller ikke til løsninger i det hele tatt?

Gjest: Marianne Selle

Digital transformation officer

Sopra Steria


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med digital transformation officer i Sopra Steria, Marianne Selle, om at det å drive innovasjon både er bredt og komplekst – du er ikke ferdig selv om prototypen fungerer. Sopra Steria hjelper store private selskaper og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap, og er opptatt av å skape verdi for kundene og samfunnet. Marianne og Silvija diskuterer hvordan får man folk til å lære mens de går, samtidig som man sørger for at læringen ikke går i alle mulige retninger, og fokuseres mot et felles mål. Hva er det egentlig som fungerer når man skal gjennomføre grunnleggende innovasjon i større bedrifter?

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi? 
Jeg er en ekstrovert nerd som ble interessert i teknologi fordi jeg skjønte (tidlig 90-tall) at hele vår verden vil bli endret og preget av digital teknologi. Jeg ville forstå hva dette var. Fra bits og bytes og protokoller til applikasjoner. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi gjør Norge bedre. Vi hjelper offentlig sektor å ta bedre beslutninger, bli mer effektive og bygge velferd for innbyggerne. I tillegg hjelper vi privat sektor å bli mer konkurransedyktige og brukerorienterte. 

Hva fokuserer du på innen teknologi? 
Nå fokuserer jeg mest på hvordan vi skal bruke teknologi til det beste for sluttbrukere og samfunn – og ikke minst hvordan jeg og mine kollegaer i Sopra Steria kan være gode rådgivere for alle de virksomhetene vi jobber med slik at de kan oppnå det samme.

Hvorfor er det så spennende?
De store endringene vi opplever i samfunnet medfører store uløste utfordringer.

Hva synes du er de mest interessante kontroversene? 
Når bør vi og hvordan vi kan regulere de globale selskapene. F.eks. med tanke på skattelegging, arbeidsforhold, dominans osv. 

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Jeg jobber med å mestre kunsten å prototype riktig (løse de riktige problemene og finne de riktige løsningene), og å kunne gjøre det på en måte som forbereder implementeringen best mulig. Og med å bidra til å transformere Sopra Steria. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Jeg tror grunnleggende forståelse av digital teknologi er helt avgjørende. Det bør egentlig inn på linje med å lese og skrive. Og så tror jeg vi trenger mer kunnskap om hvordan vi kan jobbe bedre sammen, på tvers av fagfelt, men også på tvers av personlighetstyper, kulturer og politiske preferanser. Nordmenn er ganske homogene, så jeg tror vi trenger å lære det å takle heterogenitet bedre. Det er ikke farlig å være uenige – vi kan jobbe godt sammen likevel. 

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt? 
Noe vi gjør veldig bra i Norge er at vi stort sett vurderer mennesker som likeverdige, og det er et fantastisk utgangspunkt for å kunne jobbe på tvers av ulikheter. I tillegg har vi grunnleggende tillit til hverandre, hvilket hjelper oss å kutte en del unødig kontroll og byråkrati.  

Et favorittsitat om fremtiden?
«You can accomplish anything if you don’t mind who gets the credit».

Viktigste poeng fra vår samtale?
Å drive innovasjon er bredt og komplekst. Du er ikke ferdig når prototypen fungerer. 

Enterprise

This what you will learn:

Innovasjonsgapet Å mestre kunsten å prototype riktig  Å budsjettere for innovasjon Prototyper Norsk teknologi eksport  Regulering som utviklingsmulighet
Vi blir forelsket i prototypene, ikke i effekten av å få den skalert. Få har forankring, fordi organisasjonen ikke vet hvordan de skal levere den nye tjenesten, fordi kvaliteten ikke blir god nok til å kunne skalere og man ikke vil bygge noe på nytt.

- Marianne Selle

Recommended literature:
Accelerate - state of develops 

This is Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering og hjelper store private selskaper og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap, med ønske om å skape verdi for kundene og samfunnet. Sopra Steria vil bidra til en bedre og mer bærekraftig fremtid, og i Norge har selskapet 1800 medarbeidere, som ikke bare har sikret en årlig omsetning på 2,7 milliarder kroner i 2019, men også sørget for at Sopra Steria de 4 siste årene er blitt rangert som Norges beste arbeidsplass.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse