<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: DEFTECH

#0529: Funker ikke “gamle måten” må du ikke prøve hardere, du må prøve noe annet!

Gjest: Petter Moe

Programdirektør

Forsvarsmateriell


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med programdirektør i Forsvarsmateriell, Petter Moe. Forsvarsmateriell har i oppgave å sette forsvaret i stand til å gjøre sin jobb med relevant og tidsriktig utstyr. Petter har en doktorgrad i datateknikk og har vært lidenskapelig opptatt av teknologi så lenge han kan huske. I episoden forteller Petter hva som skal til for å gjøre forsvaret i stand til å være den flerdimensjonale forsvareren. Petter forteller også hva MAST FMA lærte når den tradisjonelle anskaffelsesprosessen ikke fungere, samt hva som skulle til for å komme fram til mer fremtidsrettede løsninger.

Utdanning og hobby?

Dr.ing i datateknikk, skrev om feilsøking i parallelle datamaskinger. Hobby er pistolskyting.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?

Jeg har alltid vært fascinert av teknologi, tror det mer er medfødt.  Begynte som utvikler og har over tid jobbet mer med prosjekter og etter hvert teknologiledelse.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Sette Forsvaret i stand til å gjøre sin jobb. Strategisk samarbeid med industri og andre land. Tidsriktig og relevant materiell til Forsvaret. Gammel tilnærming fungerte ikke - da gjorde vi noe annet! Jobber sammen med industrien.

Hva fokuserer du på innen teknologi?

Sikre plattformer. I våre dager skytjenester og digitalisering.

Hvorfor er det spennende?

For sikkerhet er det spennende fordi det dreier seg om å forberede seg på å bli angrepet, og så stå imot. Det er som sjakk, bare med mange flere muligheter, og mye mer om å vinne og tape. For digitalisering er det spennende fordi det totalt endrer måten vi gjør ting på. Alt!

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

- Sky og/eller sikkerhet for Forsvaret. - Moderne IKT og/eller robuste systemer. - Eget og/eller fra andre, skru og/eller kjøpe.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

Programmet MAST om anskaffelsesprosessen. Vi skjønte at «gammelmåten» med tradisjonell konkurranse om kontrakt ikke ga oss fremtidsrettede løsninger, så vi åpnet opp og spurte industrien mer åpne spørsmål. Så fant vi også en ny måte å gjøre det på. Ny for oss...

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?

De store skyplattformene gir fantastiske muligheter, men det et oppsett hvor vinneren vinner alt, så vi som nasjon og mennesker må tenke igjennom hvem vi er og hva som er vår verdiskapning. Også må vi tenke på hvordan vi håndterer at all teknologi feiler av og til.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Læringsevne - reagere på endrede betingelser, og evnen til å tilpasse seg nye tider.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Grønt skifte og teknologiklustere.

Et favoritt fremtidssitat?

«Better a fast failure, than a slow success».

Viktigste poeng fra vår samtale?

Hvis den gamle måten å tilnærme seg et problem på ikke virker er ikke løsningen å prøve hardere, man må prøve noe annet.

PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Cyberkrigføring 

Ledelse

Kommunikasjon i forsvaret

ERP systemer 

Sikkerhet

Sikkerhet dreier seg om å forberede seg på å bli angrepet, og så stå imot.  Det er som sjakk, bare med mange flere muligheter, og mye mer å vinne og tape.

- Petter Moe

Recommended literature:
The phoenix project av Gene Kim

This is Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell har ansvar for å utruste Forsvaret med relevant og tidsriktig materiell. Det forsvarsmateriell sin jobb å gi råd, foreta investeringer, og forvalte materiellet i hele levetiden til forsvaret. Målet er å ivareta ytelse, teknisk tilgjengelighet og sikkerhet i henhold til lover, regler og øvrige krav. Dette gjelder alt fra soldatens personlige bekledning til stridsvogner, ubåter, kampfly og teknologiske løsninger.