<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: AI

#0531: Big AI vs. "hverdags-AI"

Gjest: Lars Løvlie

Forretningsutvikler for AI og data science of Sopra Steria


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forretningsutvikler for AI og data science i Sopra Steria, Lars Løvlie. Lars har en doktorgrad i halvlederfysikk med litt ekstra innslag av softwareutvikling, og jobber i Sopra Steria med å gi råd og lage løsninger som skaper overblikk og innsikt for kundene deres. I episoden kan du høre mer om det viktige samspillet mellom teknologi og forretning, gode eksempler på anvendelse av AI hos både Rikshospitalet og Lånekassen, i tillegg til hva som egentlig er forskjellen mellom deep learning og mer tradisjonell AI.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?

Jeg er forretningsutvikler for AI og data science i Sopra Steria. Jeg har alltid vært interessert i teknologi (men også i samfunnet).

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

I Analytics-miljøet så vil jeg si at det viktigste vi gjør er å gi råd og lage løsninger som skaper overblikk og innsikt for kundene våre.

Hva fokuserer du på innen teknologi?

1) Analyseplattformer, med datainnsamling, prepping, maskinlæring der det er relevant og presentasjon/visualisering. 2) Selvkjørende bilder vs resonnering/automatiske prediksjoner 3) Forstår folk forskjellen? 4) Er det smart av virksomheter å starte med et ønske om å bruke AI, eller bedre å starte med å finne ut av hvilken utfordring de ønsker å løse og hvilke data som kan være nyttige for å løse dette?

Hvorfor er det spennende?

Fordi jeg synes det er utrolig morsomt å dra informasjon ut av rådata. Vet ikke helt hvorfor, men det er utrolig tilfredsstillende å se hva som ligger "gjemt" i data.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

1) DeepFake og tilsvarende problemstillinger. AI for good or bad… 2) Hvordan ta i bruk AI når man sitter på masse muligens sensitive opplysninger, som f.eks. person-identifiserende opplysninger.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

Det er generelt stor aktivitet innen automatisk risikoklassifisering, kundeinnsikt i varehandelsbransjen og diverse problemstillinger knyttet til prosessoptimalisering og prediktivt vedlikehold i industrisektoren.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?

Konkret eksempel 1: Lånekassen brukte maskinlæring til å finne studenter som feilaktig får utbetalt borteboerstipend, og doblet treffsikkerheten på kontrollene sine sammenlignet med stikkprøver. Konkret eksempel 2: Rikshospitalet har begynt å bruke helt cutting edge maskinlæring og mixed reality-visualisering for å kunne gjennomføre flere og bedre operasjoner på barnehjerter, leverkreft og tarmkreft.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Hvis man snakker om unge som skal ta utdanningsvalg nå - altså med tanke på de neste 50 årene - så tror jeg at følgende vil være sentralt: - Matematikk og statistikk - Programmering - Kunnskap om data, søk, struktur, visualisering, muligheter for bruk.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

De som *kan* programmere i Norge gjør dette med gjennomgående høy kvalitet, noe som kan ha noe med en sterk kultur for å være selvdrevne og kvalitetsbevisste. Vi har god kultur for kommunikasjon og diskusjon i IT-prosjekter.

Et favoritt fremtidssitat?

John F. Kennedy: "History is a relentless master. It has no present, only the past rushing into the future. To try to hold fast is to be swept aside”.

Viktigste poeng fra vår samtale?

Man kan diskutere hvordan man kommer dit, men jeg tror de aller fleste skulle ønske at de kunne ta informerte beslutninger basert på data.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Norge ligger langt fremme i utviklingen av teknologi med å være ivrige implementerer på alle ledd. Hvordan kan vi også styrke teten med å skape ivrige innovatører fra grasrota?  

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
ENTERPRISE

This is what you will learn:

Demokratisering av data internt i bedriften 

Deep learning 

Hverdags AI 

Konkret anvendelse av AI  Proof of concept

De fleste ønsker å bli data-drevne - i den forstand at de kan ta beslutninger som bunner i analyser av data - i stedet for på magefølelse, men mange vet ikke helt hvordan de skal komme seg dit. Vi hjelper de på denne reisen både mtp det tekniske og til en viss grad det forretningsmessige.

- Lars Løvlie

Recommended literature:

Towards data science-bloggen

YouTube-kanalen til Andrej Karpathy (Head of AI i Tesla)

Introduction to Statistical Learning av Daniela Witten, Robert Tibshirani, og Trevor Hastie

This is Sopra Steria

Sopra Steria arbeider med strategiutvikling, IT-rådgivning, systemutvikling og digitale løsninger. I tillegg har de en egen avdeling som jobber med drift av systemer og infrastruktur hos sine kunder. Kundene er gjerne større private aktører innen olje, finanssektoren og helsesektoren, samt flere offentlige organisasjoner. I Norge har Sopra Steria 1800 medarbeidere og hovedkontoret befinner seg i toppen av Poshuset midt i Oslo. I tillegg har de kontorer i Stavanger og Trondheim. Sopra Steria Norge er del av den europeiske Sopra Steria-gruppen som er et av de ti største europeiske it-konsulentselskapene med 46 000 medarbeidere i 25 land.