<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNBIZ

#0530: LORNBIZ: Torunn Gaasemyr: Den nye digitale arbeidsplassen

Gjest: Torunn Gaasemyr

Digital collaboration manager

Sopra Steria


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med digital collaboration manager i Sopra Steria, Torunn Gaasemyr, om de nye digitale arbeidsplassene, hva de er gode på og hva de jobber for å bli bedre på. Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering og hjelper store private selskaper og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap. Torunn og Sivilja diskuterer hvordan teknologien kan tilrettelegge for effektive nye måter å jobbe på fremover, men samtidig også her og nå. Hvordan blir vi  bedre på intern kunnskapsdeling på arbeidsplassen? 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Bergenser og statsviter-utdannet fra Trondheim. Digital entusiast som brenner for samspillet mellom forretning og teknologi. De siste fire årene har jeg jobbet med digital samhandling i Sopra Steria. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
I Sopra Steria hjelper vi  kundene våre med alt fra strategiutvikling, IT-rådgivning, systemutvikling og drift. Kunnskap er vår viktigste ressurs, og vi lever av å dele den med kundene våre, og å overføre kunnskap og erfaringer fra sektor til sektor. 

Hva fokuserer du på innen teknologi?
I det daglige er jeg opptatt av hvordan teknologien kan tilrettelegge for effektive og nye måter å jobbe på fremover og her og nå, og viktigheten av at lederne går foran som gode digitale ledere. I tillegg er jeg opptatt av hvordan virksomheter bør gå frem for å unngå «information overload». 

Hvorfor er det spennende?
Fordi det påvirker alt vi gjør og vi er avhengig av å ha gode strukturer på plass for å lykkes. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Ikke akkurat en kontrovers, men det er mange steder det er lite fokus på styring og håndtering av informasjon i dag. Mange virksomheter har underliggende informasjonsberg, og de vil slite med å finne frem i kunnskapen sin om få år, i tillegg til at det vil være vanskelig å gjøre dataen om til innsikt i dag.  

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Jeg har jobbet med å sikre at bruken av digital arbeidsplass internt hos oss matcher forretningsbehovene våre best mulig. Hvordan sikre at alle finner riktig informasjon, akkurat der de er? Legge til rette for lystbetont kunnskapsdeling? 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
For det første – evnen til å hele tiden videreutvikle sin kunnskap. Og så tror jeg kunnskap om endringsledelse vil være viktig også på veien videre. Digitalisering blir ikke bedre enn menneskenes forståelse av den, og da er vi avhengig av de som klarer å lede virksomheter gjennom endring, drive lederforankring, og så videre.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Det er helt klart en fordel at vi ikke er har veldig hierarkiske organisasjoner, og at vi har et samfunn hvor tillit og åpenhet er viktige bærebjelker.  

Viktigste poeng fra vår samtale?
En digital arbeidsplass hvor ledelse, prosesser, kultur og teknologi understøtter nye måter og jobbe på og legger til rette for deling av kunnskap, er en forutsetning for å lykkes i en tid med høy endringstakt hvor informasjon er en av våre viktigste ressurser.

Enterprise

This what you will learn:

Grensesnittet mellom teknologi og forretning  Den digitale arbeidsplassen  Intern kunnskapsdeling Tverrfaglighet i praksis  Forutsetninger for å lykkes  Samhandling
En digital arbeidsplass hvor ledelse, prosesser, kultur og teknologi understøtter nye måter og jobbe på og legger til rette for deling av kunnskap, er en forutsetning for å lykkes i en tid med høy endringstakt hvor informasjon er en av våre viktigste ressurser.

- Torunn Gaasemyr

Recommended literature:
Bøkene til Morten Hansen Operasjon Sjølvdisiplin av Agnes’ Ravatn

This is Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering og hjelper store private selskaper og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap, med ønske om å skape verdi for kundene og samfunnet. Sopra Steria vil bidra til en bedre og mer bærekraftig fremtid, og i Norge har selskapet 1800 medarbeidere, som ikke bare har sikret en årlig omsetning på 2,7 milliarder kroner i 2019, men også sørget for at Sopra Steria de 4 siste årene er blitt rangert som Norges beste arbeidsplass.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse